Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy w deklaracji wykazujemy wszystkie osoby zameldowane?
  Nie, w deklaracji wykazujemy wyłącznie osoby zamieszkujące daną nieruchomość, niezależnie od zameldowania.
 2. Czy opłata dotyczy tylko odpadów segregowanych (worki)?
  Nie, za uiszczoną opłatę będzie odbierana każda ilość odpadów (worki i pojemnik z odpadami zmieszanymi). Jednak w przypadku  gdy odpady nie będą segregowane stawka opłaty będzie dwukrotnie wyższa.
 3. Co wrzucamy do kosza z odpadami zmieszanymi jeżeli zadeklarowano, że odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny?
  Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy wszystkie odpady, które nie podlegają segregacji.
 4. Co w przypadku jeśli w budynku jednorodzinnym nikt nie zamieszkuje, lub zamieszkuje tylko czasowo np. w okresie letnim?
  W pierwszym przypadku właściciel nieruchomości nie składa deklaracji, natomiast składa oświadczenie, że nieruchomość jest niezamieszkana.
  W drugim przypadku składa deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości, a następnie po upływie okresu zamieszkiwania składa zmianę deklaracji wraz z uzasadnieniem, że nieruchomość jest zamieszkiwana okresowo.
 5. Co zrobić gdy zmieni się ilość osób zamieszkujących nieruchomość?
  Należy złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji.
 6. Co w sytuacji gdy prowadzona jest  działalność gospodarczą?
  Na chwilę obecną Gmina Kęty przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi tylko z nieruchomości zamieszkanych. Przedsiębiorca jak dotychczas jest zobowiązany posiadać pojemnik na odpady i podpisaną umowę z wyspecjalizowaną firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Kęty - wywożącą odpady.
 7. Co w sytuacji gdy nieruchomości jest jednocześnie zamieszkana i jest tam prowadzona działalność gospodarcza?
  W tej sytuacji właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Gminy na odbiór odpadów komunalnych z części zamieszkałej. Natomiast przedsiębiorca jak dotychczas jest zobowiązany posiadać pojemnik na odpady i podpisaną umowę z wyspecjalizowaną firmą wywożącą odpady posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Kęty.
  Ponadto taką nieruchomość należy wyposażyć w osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane pochodzące z gospodarstwa domowego, oraz pojemnik odpady komunalne zmieszane pochodzące z działalności gospodarczej.
 8. Gdzie można wyrzucać popiół?
  Popiół wyrzucamy do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane.
 9. Gdzie wyrzucać odpady wielkogabarytowe (np. pralki, lodówki, szafy, okna) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?
  Gmina Kęty 2 razy w roku organizuje zbiórkę takich odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i na bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych
  Składowisko Odpadów w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne - odpady wielkogabarytowe
  Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. Kęty, ul. Mickiewicza 8. - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 10. Czy Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na odpady zmieszane?
  Nie, właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość kontenerów lub pojemników, dostosowanych do mechanicznego opróżniania, o minimalnej pojemności 110l, służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Natomiast w przypadku worków przeznaczonych na odpady posegregowane Gmina Kęty zobowiązana będzie dostarczyć  je nieodpłatnie właścicielom budynków mieszkalnych.


Odsłony: 2470
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...