Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

Relacja z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

Relacja z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 23 lutego 2018 r. o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Radni podjęli następujące uchwały:

1. W sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kętach na lata 2018-2020. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.

2. W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych.

3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.

4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

5. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.

6. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

7. W sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś". Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

8. W sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kęty. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

9. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2018. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.

10. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych na rok 2018. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.  

11. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

12. W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 

Interpelacje radnych:

Janusz Raj: interpelacja dotyczy gorącego tematu – smogu. Mieszkańcy pytają mnie czy na terenie gminy są czujniki badające stan powietrza, a z racji tego, że nie ma proszę o informację czy istnieje możliwość ich zamontowania. Cena takiego czujnika to 1800 zł. Mam świadomość, że urządzenia te nie uchronią nas przez zanieczyszczonym powietrzem, ale może zadziałają na wyobraźnię ludzi, którzy palą w piecach śmieci. Warto też, by nauczyciele z przeszkoli mieli bezpośredni podgląd na to jakie jest stężenie szkodliwych pyłów, by móc ewentualnie zrezygnować ze spacerów z przedszkolakami.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: montaż tych czujników, które są w okolicznych gminach to działanie komercyjne, a urządzenia nie są odpowiednio skalibrowane. Wyniki uzyskane z tych systemów mogą znacząco różnić się od właściwych, a więc nie wiem czy warto inwestować w coś, co daje fałszywy wynik. Gmina postawiła na realną walkę ze smogiem – pozyskiwanie pieniędzy na wymianę pieców dla mieszkańców. Ale zwrócę się do odpowiednich służb w Krakowie czy mają w planach montaż podobnych czujników w Kętach.

Janusz Raj: druga interpelacja pisemna dotyczy środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie cmentarza w Bielanach, na którym groby bliskich mają również mieszkańcy Wilamowic i Zasola bielańskiego. Może istnieje możliwość wystąpienia do obu tych gmin o współfinansowanie utrzymania cmentarza?

Aneta Tlałka: w związku ze złożoną rezygnacją przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach proszę o informację jakie będą zasady rekrutacji i kiedy to stanowisko zostanie obsadzone?

Rafał Ficoń, wiceburmistrz Gminy Kęty: to prawda, Pani dyrektor złożyła rezygnację z pełnionej  funkcji. Nowy dyrektor zostanie powołany w trybie konkursowym, o którym poinformujemy.

Andrzej Bryzek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: pierwsza interpelacja dotyczy ul. Kęckie Góry Północne, a w zasadzie chodnika przy tej drodze. Czy odbyły się rozmowy ze starostwem w Oświęcimiu w tej sprawie oraz ewentualnie jakie są efekty tych rozmów? Czy remont będzie kontynuowany?

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: do takiego spotkania jeszcze nie doszło. Zostało wyznaczone na początek marca.

Andrzej Bryzek: druga interpelacja dotyczy pomysłu sprzed lat – ustawienia na granicach miasta lub gminy tzw. „Witaczy” zawierających informacje, że Kęty to miejsce urodzenia Św. Jana Kantego.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: obecnie nie mamy takiej pozycji w budżecie Gminy. Koszt jednej sztuki takiego „Witacza” to nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Urszula Włodarczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: interpelacja dotyczy autobusu relacji Bielsko - Nowa Wieś, który przejeżdża przez naszą dzielnicę. Pytanie brzmi - czy istnieje możliwość, aby zatrzymywał się na wszystkich trzech przystankach od mostu do lasu w Kętach Podlesiu? 

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: mamy zawarte porozumienie z Beskidzkim Związkiem Komunikacyjnym i zwrócimy się o informację w tej sprawie.

Odsłony: 1472
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, fot. kf, Data Publikacji: 2018-02-23 , Godzina Publikacji: 15:23

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Grudzień, 2018
  P W Ś C P S N
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty