Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

Relacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na piątek 24 listopada 2017 r. o godz. 12.00  w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Ustalenie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Podjęcie uchwał:
1)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty oraz nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach,
2)     w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach,
3)     w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
4)     w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
5)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego,
6)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok,
7)     w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2018 rok,
8)     w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9)     w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty,
10)  o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze - Osiek”,
11)  w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,
12)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017,
13)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

7.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.      Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
10.    Zamknięcie sesji.  

Interpelacje radnych:

Radny Wiesław Gawęda – Proszę o interwencję w sprawie przejazdu kolejowego na ul. Głowackiego, który nie jest w ogóle oświetlony. Dla porównania – przejazd na ul. Wszystkich Świętych jest oświetlony jak choinka, lampy stoją tam co dwa metry.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – Zgłosimy sprawę do PKP PLK, jednak podejrzewam, że coś tam nie zadziałało, bo wszystkie przejazdy powinny być wyposażone w oświetlenie ledowe. Podejmę interwencję.

Radny Lesław Kuźma – Interpelacja dotyczy ul. Tunelowej w Bulowicach. Proszę o podjęcie działań mających na celu poszerzenie tunelu kolejowego, który zlokalizowany jest w ciągu tej ulicy. Może w trakcie remontu sieci kolejowej byłaby możliwość powiększenia tego wiaduktu na szerokość i wysokość. W razie pożaru nie ma możliwości przejazdu tamtędy wozu strażackiego. Proszę o złożenie odpowiedniego pisma do PKP.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – chciałbym ostudzić te nadzieje, ponieważ rewitalizacji linii 117 będzie raczej kosmetyczna i małe są szanse na przebudowę  wiaduktu.

Radny Tomasz Janeczko – Interwencja pisemna w sprawie remontu przejazdu kolejowego w Bulowicach.
Radny Tomasz Janeczko – W imieniu mieszkańców proszę o zamontowanie lampy na istniejącym słupie przy ul. Bielskiej w rejonie remizy straży pożarnej.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – Oczywiście jest to do załatwienia, jednak nie wcześniej niż w 2018 roku.

Radny Janusz Raj - Wracam do interpelacji sprzed miesiąca. Chodzi o zamontowanie podniesionego przejścia dla pieszych na wjeździe do Bielan z ul. Mostowej. Byłoby tam znacznie bezpieczniej.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – to droga powiatowa, więc zwrócimy się z odpowiednim wnioskiem do starostwa.

Radny Janusz Raj – Interpelacja dotyczy  obchodów święta niepodległości. To pięknie przygotowana uroczystość, na której brakuje jednak mieszkańców. Myślę, że problemem jest bardzo wczesna godzina obchodów. Proponuję, by w przyszłym roku zorganizować to około południa.
Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar – uważam, że ma Pan absolutną rację. Po tegorocznym wydarzeniu doszliśmy do takiego samego wniosku. W przyszłym roku obchody zostaną przygotowane nieco inaczej i faktycznie godz. 12. Jest odpowiednia.

Radny Andrzej Bryzek – Interpelacja dotyczy ul. Czajki w rejonie lasu. Proszę o przegląd lasu i obcinkę suchych gałęzi, które spadają na jezdnię.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – miesiąc temu wykonaliśmy tam przycinkę, jednak zlecimy kontrolę ponownie.

Radny Andrzej Bryzek – Zgłaszam uwagi mieszkańców, by naprawiono alejki na cmentarzu gdzie istnieje ryzyko upadku przez zapadnięcia i wystające płyty.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – Każdego roku robimy jakieś prace i są to dość pokaźne inwestycje. Komax również prowadzi prace porządkowe. Jeżeli jest jakaś „sprawa” bieżąca proszę ją zgłaszać bezpośrednio do domu pogrzebowego przy cmentarzu i na pewno zostanie to naprawione.
Radny Andrzej Bryzek – Interpeluję w sprawie ul. Konopnickiej. Mieszkańcy proszą, by po lewej stronie miejsc postojowych wprowadzić zakaz postoju, ponieważ samochody blokują przejazd.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – Z tego co wiem, to takie oznakowanie tam jest i jeśli ktoś parkuje po lewej stronie popełnia wykroczenie. Poproszę straż miejską o interwencję.

Radny Andrzej Bryzek – Interpelacja dotyczy skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Franciszkańską. Jest tam zapadnięcie przy przejściu dla pieszych. Proszę, by to naprawić. Niebezpieczne zapadnięcie jest również w chodniku przy ul. Sobieskiego (rejon kortów).
Wiceburmistrz Marcin Śliwa – Zostało to już zgłoszone firmie, która wykonywała ul. Franciszkańską i mamy deklarację, że niebawem sprawa będzie załatwiona. Miejsce w ciągu ul. Sobieskiego również zostanie niebawem naprawione.

Odsłony: 1707
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2017-11-25 , Godzina Publikacji: 18:21

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Marzec, 2019
  P W Ś C P S N
09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty