Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bielanach

W niedzielę, 28 maja, w Wiejskim Domu Kultury w Bielanach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Bielan. Przybyłych powitał sołtys Janusz Raj. Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Janusz Raj oraz protokolanta, którym została Bogumiła Nikiel.

Mieszkańcy otrzymali ulotkę dotyczącą  programu „Bezpieczny Senior”, zawierającą również dane kontaktowe dzielnicowego Dariusza Surmy, mogli również zabrać do domu opaski odblaskowe.

Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar – przedstawił prezentację multimedialną, podczas której omówił i podsumował zadania z terenu sołectwa Bielany w 2016 r. oraz przedstawił plany na rok 2017 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Następnie podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz wyjaśnił uchwałę, którą podjął Sejmik Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Bliźniaczą uchwałę podjęto również na Śląsku.

Podziękował również wszystkim organizacjom działającym w sołectwie Bielany oraz mieszkańcom za zorganizowanie ubiegłorocznych Dożynek Gminnych. Podkreślił również, że jednostka OSP Bielany, to druga jednostka z terenu gminy Kęty, która została włączona w ostatnim czasie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Dla mieszkańców Bielan niedogodność z tego tytułu może być jedna: możecie być pewni, że remiza będzie wyła jeszcze częściej, bo teraz druhowie będą wzywani i dysponowani tak, jak jednostki zawodowe – dodał gratulując prezesowi OSP w Bielanach – Henrykowi Pawlusiakowi.

Burmistrz zaprosił też mieszkańców do udziału w obchodach jubileuszu 740-lecia miasta Kęty, m.in. na obchody Dni Kęt (18-20 czerwca) połączone z uroczystą sesją Rady Miejskiej w Kętach oraz grudniową Galę Jubileuszową i szereg imprez towarzyszących. Zachęcił również do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, organizowanym przez Gminę Kęty, Powiat Oświęcimski oraz Diecezję Bielsko-Żywiecką – Dożynkach Diecezjalno-Powiatowo Gminnych, które w tym roku odbędą się w Kętach, 10 września, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i terenach przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2.

Następnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków. W Komisji zasiedli: Małgorzata Gabryś, Jacek Maciąga i Adam Maciąga.

Sołtys Bielan – Janusz Raj -  przedstawił sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016. Obejmowało ono informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych, m.in. na realizację budowy drogi wzdłuż wału od ul. Zamłynie, wykonanie prac na drogach gminnych, przy współudziale Gminy Kęty: wykonanie luster przy ul. Kwiatowej, Kęckiej, Zamłynie i Beskidzkiej, usunięcie krawężnika na skrzyżowaniu ul. Solnej z ul. Partyzantów, naprawienie drogi tłuczniowej (boczna do ul. Solnej), ponadto zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bielanach, budowa nowej piaskownicy dla przedszkola w Bielanach, wsparcie dla Towarzystwa Miłośników Bielan, organizację Święta Niepodległości. Zamontowano również lampę na końcówce ul. Kańczuga - dzięki wsparciu prezesa MZWiK Sławomira Drewnianego oraz Gminy Kęty oraz wyremontowano drogę boczną do ul. Mostowej.

Włodarz wsi podziękował również paniom z KGW Bielany za organizację dożynek oraz podkreślił rolę wsparcia organizacyjnego OSP Bielany i KGW Bielany w realizacji przedsięwzięć wiejskich i gminnych.

Wnioski złożone przez mieszkańców:

1.Podziękowanie za wykonanie poboczy przy ul. Mostowej

2.Naprawa poboczy – zjazd z mostu w kierunku parku

3.Naprawa ul. Floriańskiej

4.Naprawa rowu odwadniającego

5.Montaż ławek w kierunku Ośrodka Zdrowia

6.Dofinansowanie do innych źródeł ciepła

7.Przyjmowanie nowych wniosków na dofinansowanie nowoczesnych kotłów grzewczych

8.Pomysł na nazwę ronda w Bielanach

9.Udostępnienie placu przed DK w Kętach pod parking

10.Remont koryta rzeki Soły

11.Zabezpieczenie odkrytego rurociągu KRAK

12.Remont wałów przeciwpowodziowych przy ul. Solnej

13.Oznakowanie przejścia przez ul. Mostową przy Sosinkach

14.Kontrola samochodów parkujących z kartą parkingową niepełnosprawnych

15.Remont ul. Kańczuga

16.Odwodnienie ul. Wierzbowej – odpowiednia śluza regulacyjna

17.Dojazd do betoniarni związany z rozbudową betoniarni

18.Zastosowanie kamer przy żwirowni z uwagi na dzikie wysypiska śmieci

19.Oznakowanie skrzyżowania przy ul. Bożej Męki

20.Remont dróg gminnych

W zebraniu wiejskim w Bielanach uczestniczyli m.in.: Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, zastępca burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń, skarbnik Gminy Kęty – Grażyna Zątek, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, radna Rady Powiatu – Ewa Płonka, sołtys Bielan – Janusz Raj, dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej – Piotr Własiński, radny Rady Miejskiej w Kętach – Marek Nycz, prezes MZWiK w Kętach - Sławomir Drewniany, dyrektor Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Bielanach - Dariusz Mędrzak, prezes spółki Komax – Krzysztof Michalski, prezes OSP Bielany – Henryk Pawlusiak, przewodnicząca KGW Bielany – Małgorzata Gabryś, komendant Straży Miejskiej w Kętach - Zbigniew Kanik, dzielnicowy sołectwa Bielany – Dariusz Surma. 

Odsłony: 2565
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-05-29 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty