Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z zebrania Dzielnicy Stare Miasto w Kętach

Relacja z zebrania Dzielnicy Stare Miasto w Kętach
We wtorek, 21 marca w Domu Kultury w Kętach odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze zarządu Dzielnicy Stare Miasto i przedstawicieli samorządu z mieszkańcami. Na sali zjawili się, m.in.: członkowie zarządu Dzielnicy Stare Miasto z przewodniczącym Andrzejem Bryzkiem na czele, Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Rafał Ficoń i Marcin Śliwa – zastępcy burmistrza, Ewelina Jura – Bączek – sekretarz Gminy Kęty, Grażyna Zątek – skarbnik Gminy Kęty, dyrektorzy wydziałów Urzędu Gminy, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele policji, straży miejskiej, spółek gminnych  oraz 135 mieszkańców dzielnicy.

Przewodniczącym zebrania został: Tadeusz Dryja.

Sekretarzem zebrania została: Maria Kusak – Kowalczyk.

W skład komisji Uchwał i Wniosków weszli: Krystyna Królicka, Katarzyna Gargas, Mirosława Nycz.

Komisję Skrutacyjną stanowili: Aleksander Piasecki, Piotr Własiński, Ewelina Rycerz-Kucybała, Adam Dryjak, Zbigniew Kanik.

Jako pierwszy głos zabrał funkcjonariusz Policji, który wystąpił z prelekcją na temat bezpieczeństwa, działań, które należy podjąć po zgubieniu dowodu osobistego, jak zachować się podczas wypadku samochodowego oraz ostrzegał przed oszustami, którzy w ostatnim czasie działali na terenie Kęt.

Sprawozdanie z działalności dzielnicy przedstawił przewodniczący zarządu dzielnicy Andrzej Bryzek:
Sprawozdanie obejmuje okres od 2016 rok do marca 2017 roku. Obecny zarząd został wybrany 2 marca 2013 roku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 zebranie mieszkańców i 10 posiedzeń zarządu zakończone 15 wnioskami, które zostały przedstawione Burmistrzowi w celu rozpatrzenia i realizacji. Zarząd dzielnicy wydał wiele opinii w tym, m.in. dotyczące dzierżawy i sprzedaży działek gminnych. W tym czasie opracowano i przedłożono propozycje do budżetu gminy Kęty, które zawierają 9 pozycji z około 22. Wysłuchano informacji policji i przekazano je mieszkańcom, podjęto wnioski o rozwiązaniu rezerwy celowej w kwocie 10 tys. zł w 2016 roku. Pieniądze przeznaczono na zakup urządzeń do ogródków jordanowskich, które niebawem zostaną zamontowane (5 tys. zł), dotacja do imprezy mikołajkowej dla 100 dzieci w ramach współpracy z Fundacją Kukuryku (2 tys. zł), dofinansowanie dla potrzebujących uczniów szkoły w Kętach na paczki świąteczne oraz zakup pięciu sztuk ławek w chodnikach przy kilku ulicach. Wydatkowano niespełna 10 tys. zł.

Kandydatami na przewodniczącego zarządu Dzielnicy Stare Miasto w Kętach zostali Bożena Grudzińska – Kubik i Andrzej Bryzek, który ostatecznie objął stanowisko.

Kandydaci na członków zarządu Dzielnicy Stare Miasto Kęty: Ewa Flasz, Jadwiga Kołacz, Krystyna Kowalczyk, Jan Kowalski, Stanisława Majkut, Maciej Matusiak, Ewa Nikiel, Ewa Orlicka – Bargieł, Jan Procner, Janina Sordyl, Krzysztof Stawowczyk, Józef Szpila, Krystian Szufla.
Funkcję objęli: Maciej Matusiak, Ewa Nikiel, Jan Procner, Janina Sordyl, Ewa Orlicka - Bargieł, Stanisława Majkut, Krystyna Kowalczyk, Jan Kowalski.

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Mirosławę Nycz, Zdzisława Nycz, Krystiana Szuflę.

Burmistrz Gminy Kęty podziękował mieszkańcom za obecność oraz pogratulował członkom zarządu Dzielnicy Stare Miasto objęcia funkcji na nową kadencję.
Podczas spotkania Krzysztof Jan Klęczar podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania, po czym zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował wszystkie działania na terenie Dzielnicy w 2016 r. oraz przedstawił plany na rok 2017.

Odsłony: 2974
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-03-22 , Godzina Publikacji: 15:07

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Grudzień, 2018
  P W Ś C P S N
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty