Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z zebrania dzielnicy Nowe Miasto w Kętach

Relacja z zebrania dzielnicy Nowe Miasto w Kętach

W czwartek, 20 kwietnia w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach odbyło się zebranie mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto Kęty.

Zebranie otworzyła Maria Koperska - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto, która tuż po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców przystąpiła do relacji z ubiegłorocznych działań Zarządu na terenie dzielnicy. Środki finansowe będące do dyspozycji Zarządu zostały przydzielone m.in. na: zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin, doposażenie świetlicy środowiskowej, nagrody dla uczestników Pikniku Rodzinnego, zakup karuzeli na plac zabaw przy ul. Legionów.

Na przewodniczącego zebrania wyznaczono Piotra Żmudę, a w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Lucyna Raj, Andrzej Putek i Seweryn Bryl.

Podczas zebrania Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował wszystkie zadania na terenie dzielnicy Nowe Miasto w 2016 r. oraz przedstawił plany na rok 2017 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Następnie podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania oraz wyjaśnił uchwałę, którą podjął Sejmik Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Po prezentacji nadszedł czas na wnioski mieszkańców:
1. W ramach uroczystości państwowych (3-go maja, 11 listopada) zorganizować obchody i przemarsz przez miasto z orkiestrą.
2. Podzielić obecną dzielnicę Nowe Miasto na trzy mniejsze, tak, by społeczność bardziej się integrowała.
3. Rozpatrzyć zmianę nazwy ronda Grupa Kęty.
4. Uporządkować oznakowanie uliczek na os. Wyszyńskiego, by była jasność, która z nich jest główną (obok bloków 1 i 2).
5. Koniecznie wyznaczyć jakikolwiek parking na terenie os. Wyszyńskiego, np. za pawilonem handlowym. Na osiedlu brakuje miejsc parkingowych nawet dla osób niepełnosprawnych.
6. Naprawa chodnika wzdłuż płotu szkoły podstawowej nr 2.
7. Przedłużyć ścieżkę rowerową z ul. Spacerowej w kierunku Czańca.
8. Wzmóc nadzór w Parku nad Sołą, by było tam bezpieczniej.
9. Współpraca Gminy ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie zaśmiecania osiedla i tworzenia „dzikich” wysypisk.
10. Poszerzenie chodnika dla pieszych (ul. Żwirki i Wigury – wzdłuż posesji p. Kuźmy).
11. Wyjaśnić sprawę remontów „wewnętrznych” mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, których zarządcą jest KOMAX.
12. Weryfikacja ilości mandatów dla Nowego Miasta (wybory do Rady Miasta).
13. Zamontowanie poręczy na Sali widowiskowej w Domu Kultury i zmodernizowanie wejścia na scenę.
14. Zwiększyć ilość patroli policji w dzielnicy Nowe Miasto.
15. Zmienić regulamin dzielnicy Nowe Miasto, by można było wyznaczyć drugi termin zebrania z mniejszą ilością uczestników.
16. Uzupełnić sprawozdania z monitorowania przez strażników miejskich i policjantów sytuacji w Parku na os. Nad Sołą (ile patroli, interwencji, mandatów).
17. Montaż monitoringu w Parku i innych częściach dzielnicy.
18. W związku z brakiem apteki całodobowej ponowić próby uruchomienia takiego punktu.
19. Naprawa chodnika na os. Nad Sołą od ul. Legionów wzdłuż bloku nr 11.

W zebraniu dzielnicy Nowe Miasto w Kętach uczestniczyli, m.in.: burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach – Marek Nycz, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, skarbnik Gminy Kęty – Grażyna Zątek, prezesi gminnych spółek, dyrektorzy gminnych jednostek, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele straży pożarnej, straży miejskiej i policji.

Odsłony: 2018
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2017-05-15 , Godzina Publikacji: 11:27

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty