Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z zebrania wiejskiego w Nowej Wsi

Relacja z zebrania wiejskiego w Nowej Wsi

W niedzielę 14 maja, w siedzibie OSP w Nowej Wsi odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa. Przybyłych na spotkanie powitała sołtys wsi – Dorota Kusak. 

Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty. Na początek zaprosił uczestników do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której podsumował wszystkie zadania na terenie Nowej Wsi w 2016 r. oraz przedstawił plany na rok 2017 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Następnie podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz wyjaśnił uchwałę, którą podjął Sejmik Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Prowadzącym zebrania został Grzegorz Żak, a protokolantem Katarzyna Kusak - Domańska. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Wiesław Potoczny, Franciszek Formas i Edward Gutek.

Sołtys wsi Dorota Kusak przedstawiła sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej, obejmujące informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych na m.in.: utwardzenie dróg rolnych, plantowanie ziemi w parku, dotację dla świetlicy środowiskowej, dotację dla  LKS Niwa, plantowanie terenu przy przedszkolu, zakup kruszywa, zakup ławek i koszy, zakup stojaka na rowery, wykonanie oświetlenia w kilku miejscach sołectwa.

Po prezentacji nadszedł czas na wnioski mieszkańców:

1. Nadanie nazwy ronda w Nowej Wsi zgodnej z wolą mieszkańców sołectwa i po konsultacji z nimi.
2. Droga 948 – prośba o informację na temat przebiegu ścieżki rowerowej na terenie naszego sołectwa.  
3. Prośba o poinformowanie mieszkańców o nowych przepisach ustawy antysmogowej, np. dostarczanie ulotek z informacją czym mogą palić w piecach.
4. Konieczność zakupu przenośnych toalet i ulokowanie ich w parku przy dworku.
5. Konieczność remontu ul. Bielańskiej, która jest alternatywną do drogi wojewódzkiej 948.
6. Studzienka kanalizacyjna na ul. Szkolnej – konieczność jej remontu i doprowadzenia odwodnienia.
7. Konieczność dokończenia inwestycji polegającej na wykonaniu odwodnienia ul. Kościuszki.
8. Prośba o frezowanie niecek na ul. Jana Kantego i koło pana Handzlika.
9. Prośba o odtworzenie przykopy wzdłuż ul. Szkolnej.
10. Prośba o interwencję w sprawie przedsiębiorcy, który wynajmuje plac, a rozładowuje samochody poza wynajmowanym terenem i na drodze przez co stwarza niebezpieczne sytuacje dla innych uczestników ruchu drogowego.
11. Prośba o bieżące usuwanie odpadów, które co jakiś czas pojawiają się przy drogach w Nowej Wsi.
12. Prośba o wskazanie właściciela kapliczki, która znajduje się przy rondzie.
13. Prośba o informację, jakie piece nowej generacji można montować w ramach dotacji na wymianę pieców.
14. Strona infokety – proszę, aby na stronie znalazły się informację dotyczące działalności gminy oraz urzędu. 

W zebraniu wiejskim w Nowej Wsi uczestniczyli, m.in.: Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, komendant straży miejskiej w Kętach - Zbigniew Kanik, prezes spółki Komax – Krzysztof Michalski, gminny komendant straży pożarnej - Józef Szafran.

Odsłony: 1759
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Data Publikacji: 2017-05-15 , Godzina Publikacji: 10:20

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty