Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z zebrania wiejskiego w Witkowicach

W niedzielę, 14 maja, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Witkowic. Przybyłych powitał sołtys Marian Zaręba. Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Dariusz Gawęda oraz protokolanta, którym została Zofia Łysek.

Dariusz Kubica z Komisariatu Policji w Kętach wyjaśnił cel programu „Bezpieczny Senior” oraz omówił informacje znajdujące się na otrzymanej przez mieszkańców ulotce dotyczącej inicjatywy.

Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar – przedstawił prezentację multimedialną, podczas której omówił i podsumował zadania z terenu sołectwa Witkowice w 2016 r. oraz przedstawił plany na rok 2017 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Następnie podsumował realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz wyjaśnił uchwałę, którą podjął Sejmik Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów z zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Burmistrz zaprosił też mieszkańców do udziału w obchodach jubileuszu 740-lecia miasta Kęty, m.in. na obchody Dni Kęt (18-20 czerwca) połączone z uroczystą sesją Rady Miejskiej w Kętach oraz grudniową Galę Jubileuszową i szereg imprez towarzyszących. Zachęcił również do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, organizowanym przez Gminę Kęty, Powiat Oświęcimski oraz Diecezję Bielsko-Żywiecką – Dożynkach Diecezjalno-Powiatowo Gminnych, które w tym roku odbędą się w Kętach, 10 września, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i terenach przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2.

Następnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków. W Komisji zasiedli:  Władysław Surma, Władysława Zaręba i Lucyna Mydlarz.

Sołtys Witkowic – Marian Zaręba -  przedstawił sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016. Obejmowało ono informacje o odbytych spotkaniach oraz rozdysponowaniu środków własnych, m.in. na budowę dróg śródpolnych w stronę kapliczki i łącznik ul. Widokowej z ul. Winogronową, zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie, dofinansowanie OSP w Witkowicach, dofinansowanie uroczystości Wiejski Dzień Seniora w Witkowicach, dofinansowanie do Dożynek Wiejskich w Witkowicach oraz naprawa dróg ul. Cichej.

Jednym z tematów dyskusji zebrania wiejskiego w Witkowicach były kryteria wyboru ul. Poprzecznej do remontu względem ul. Dębowej, której stan wielokrotnie zgłaszany był we wnioskach na zebraniach wiejskich.
Burmistrz Gminy Kęty Jan Krzysztof Klęczar – Na wybór realizacji remontu ul. Poprzecznej miał wpływ gorszy stan techniczny tej drogi oraz wnioski zgłaszane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminy Kęty. Podjęta realizacja oświetlenia przy ul. Dębowej stanowi zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowanie do remontu w przyszłości tej drogi.

Kolejny dyskusja dotyczyła m.in. zgłaszanego na poprzednim zebraniu wniosku o zapewnienie lekarza dentysty w sołectwie oraz rozbudowy przedszkola w Witkowicach.
Burmistrz Rafał Ficoń – W związku z wdrażaną reformą Służby Zdrowia nie ma możliwości, by powstał w Witkowicach gabinet stomatologiczny finansowany z NFZ. Zrodził się pomysł, nad sposobem wykorzystania wolnych pomieszczeń w Dworku, z zaznaczeniem braku negatywnego wpływu na obsługę medyczną. Możliwe, że w roku bieżącym uda nam się przygotować analizę techniczną – mówił, wyjaśniając również trudności, związane z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb przedszkolnych. Przypomniał również otworzenie w roku ubiegłym dodatkowego oddziału przedszkolnego, by dzieci nie musiały być dowożone do innych placówek w gminie oraz o wyrażonej zgodzie na utworzenie klasy, liczącej 11 uczniów. – Zwiększająca się liczba dzieci determinuje do podjęcia szeregu działań. Przygotowujemy się do tego, aby dodatkowe pomieszczenie dla potrzeb przedszkola zostało znalezione – zakończył.

Starosta oświęcimski Zbigniew Starzec zwrócił uwagę, że współpraca z Gminą Kęty w zakresie inwestycji jest jedną z najlepszych w powiece, a Gmina Kęty jest jednym z największych beneficjentów, jeśli chodzi o wspólne inwestycje. Wyjaśnił również sprawę związaną z dokończeniem remontu ul. Beskidzkiej.

Wnioski złożone przez mieszkańców:

1. Poprawa drogi i remont ul. Cichej
2. Poprawa drogi śródpolnej – ul. Starowiejska
3. Dalsze prace przy ulicy Granica
4. Budowa chodnika przy ul. Dworskiej
5. Dofinansowanie dla Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem”
6. Dofinansowanie do ogrzewania gazowego
7. Zwiększenie miejsc postojowych przy przedszkolu i Ośrodku Zdrowia
8. Budowa oświetlenia przy posesji p. Naglik
9. Budowa 100 m oświetlenia przy ul. Kościelnej
10. Poszerzenie drogi ul. Kościelnej na odcinku 30 m
11. Udostępnienie placu przy OSP Witkowice na parkowanie dla przyjeżdżających do ZS-P
12. Położenie asfaltu na odcinku 200 m ul. Lipowej
13. Wykonanie oświetlenia ul. Widokowej w stronę Osieka
14. Prośba o obkaszanie dróg gminnych
15. Wysypanie i utwardzenie drogi przy ul. Winogronowej
16. Zakończenie remontu ul. Beskidzkiej
17. Nasypanie i utwardzenie drogi przy ul. Podkokocie
18. Remont ulicy Dębowej
19. Wykonanie umocnienia mostu przy ul. Dworskiej
20. Poprawa jakości drogi – Beskidzka boczna

W zebraniu wiejskim w Witkowicach uczestniczyli: Burmistrz Gminy Kęty - Krzysztof Jan Klęczar, zastępcy burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń i Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek, skarbnik Gminy Kęty – Grażyna Zątek, dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej – Piotr Własiński, starosta Powiatu Oświęcimskiego – Zbigniew Starzec, radny Rady Powiatu – Dariusz Gawęda, dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Witkowicach – Bożena Kubisiak, komendant Straży Miejskiej w Kętach - Zbigniew Kanik, prezes spółki Komax – Krzysztof Michalski, gminny komendant straży pożarnej - Józef Szafran, przedstawiciele Komisariatu Policji w Kętach.

Na zakończenie zebrania sołtys Witkowic – Marian Zaręba – złożył na ręce burmistrza Gminy Kęty rezygnację z obejmowanej funkcji.

Odsłony: 2165
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-05-15 , Godzina Publikacji: 13:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty