Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kęty

Burmistrz Gminy Kęty  uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w opracowanym Programie Rewitalizacji, dnia 19.12.2016 r. rozpoczną się ponowne konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kęty.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 19.12.2016 r. do 10.01.2017 r., w następujący sposób:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej gminy),
  • w formie elektronicznej – przesłanie uwag na adres mailowy projekty@kety.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 2 lub telefonicznie pod nr 33 844 76 00 wew. 117 w godzinach pracy Urzędu Gminy Kęty.
  • w formie ankiety elektronicznej CAWI.
  •  

     

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.


Odsłony: 1553
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...