Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu"

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego"- edycja 2017.

W środę 06.06.2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne uczestniczek projektu pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego"- edycja 2017 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020".

Do udziału w projekcie przystąpiło 12 osób. Zebranym przedstawiono ogólny harmonogram planowanych działań oraz ustalono pierwsze terminy spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem.


Projekt  "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2017 realizowany będzie w GOPS w Kętach do końca grudnia 2017 r. i ukierunkowany jest na aktywizację zawodową oraz społeczną osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i posiadających III profil pomocy, określony przez Powiatowy Urząd Pracy.

Założenia projektu mają służyć podniesieniu poziomu motywacji, nabraniu przez uczestników wiary we własne siły oraz zdobyciu kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W ramach pakietu szkoleniowego realizowany będzie kurs pn. nowoczesny sprzedawca z elementami obsługi kasy fiskalnej oraz opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, a wszyscy uczestnicy projektu będą mieli także sfinansowane książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Poza indywidualnymi i grupowymi zajęciami z doradcą zawodowym i psychologiem planowane są również m.in. spotkania z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz zajęcia grupowe z prawa pracy
i komunikacji interpersonalnej.

Osoby biorące udział w projekcie poza szeroko rozumianymi zajęciami aktywizacyjnymi
i edukacyjnymi w ramach projektu skorzystają również z bloku kulturalno-sportowego, na który składać się będą wyjścia na basen, do kina, muzeum czy fitness clubu.  

Projekt pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2017    realizowany jest przez Klub Integracji Społecznej w Kętach działający w Strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach. W realizacje zadania włączył się również Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, który skieruje część uczestników projektu na staże zawodowe. Gmina Kęty na realizację zadania uzyskała wsparcie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 85.956,00 zł.

Odsłony: 1383
Autor Publikacji: GOPS Kęty, Data Publikacji: 2017-06-14 , Godzina Publikacji: 14:21

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty