Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kęty”. Komisyjne otwarcie ofert w ramach zapytania ofertowego

21 grudnia 2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty odbyło się komisyjne otwarcie ofert, podsumowujące zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wynajem sali szkoleniowej (komputerowej) na przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach  projektu pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kęty, realizowanego wedle Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Finalnie wpłynęły 3 oferty, które w kolejnym etapie postępowania zostaną przeanalizowane i sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli nie pojawią się zastrzeżenia, wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania.
Odsłony: 1183
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...