Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Rusza Kontrakt II. Zaczynamy realizację Umowy w systemie zaprojektuj-wybuduj

W postępowaniu ws. zamówienia pn. Kontrakt II: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków w Kętach” wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę, a jest to:

WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o. o.
ul. Ryżowa 45
02-495 Warszawa


Wartość podpisanej umowy to 21 277 500 zł netto, a z podatkiem VAT jest to 26 171 325 zł.

Dłuższy niż zakładaliśmy przetarg zakończył się wyborem najkorzystniejszej oferty 16.08.2017 r. Nie wpłynęły odwołania ze strony innych wykonawców, którzy złożyli oferty, zatem w dniu dzisiejszym tj. 29.08.2017 r. podpisaliśmy umowę z w/w firmą. Jesteśmy przekonani, że ten dłuższy czas jaki poświęciliśmy na przeprowadzenie postępowania (zakładany pierwotny termin podpisania umowy to początek sierpnia) będzie procentował szybszą realizacją i mniejszą ilością nieporozumień na etapie projektowania.

Wykonawca w pierwszym etapie realizacji będzie wykonywać projekt budowlany, następnie wykonawczy i po uzyskaniu akceptacji dla zaproponowanych rozwiązań Kontrakt przejdzie w fazę budowy. Zakres obejmuje przede wszystkim modernizację części osadowej oczyszczalni, szczególnie:

  1. Budowę osadników wstępnych.
  2. Budowę zamkniętych komór fermentacyjnych z tzw. wymiennikownią.
  3. Budowę i montaż instalacji do odzysku biogazu i jego przetwarzania na energię elektryczną oraz cieplną.
  4. Rozbudowę budynku wielofunkcyjnego z montażem m.in. nowej instalacji do higienizacji osadu.
  5. Montaż filtrów antyodorowych na obiektach, z których emitowane są nieprzyjemne dla mieszkańców „zapachy”.

Poza wymienionymi elementami wchodzącymi w zakres umowy Wykonawca zmodernizuje również inne obiekty istniejącej oczyszczalni oraz wykona niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości instalacje.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych postępami do obserwowania naszej strony www.jrp.mzwik-kety.com.pl w zakładce "Realizacje".

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Odsłony: 1415
Autor Publikacji: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, Data Publikacji: 2017-08-31 , Godzina Publikacji: 10:12

Kęty w obiektywie...