Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Kęty

Już w najbliższy piątek 14 kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Kęty, na rok szkolny 2017/2018.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły podstawowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://sp-kety.nabory.pl/, gdzie można zapoznać się ze szczegółami tegorocznego naboru.  

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Z OBWODU

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

Ważne!

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów zawartych w Uchwale Nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:

1.    Kandydat jest mieszkańcem Gminy Kęty - 20 pkt.;

2.    Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół – 10 pkt.;

3.    Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą podstawową, do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej winien zawierać listę wybranych szkół podstawowych, ułożonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy szkoły podstawowe.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 84/2017/B z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2017/2018:

lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

postępowanie rekrutacyjne

postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 14 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r.

(do godz. 12.00)

od 20 czerwca 2017 r.  do 27 czerwca 2017 r.

(do godz. 12.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 9 czerwca 2017 r.

do 7 lipca 2017 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.

(do godz. 12.00)

od 10 lipca 2017 r.

do 17 lipca 2017 r.

(do godz. 12.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 19 czerwca 2017 r.

do 31 lipca 2017 r. 

 


Ważne!

 

Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata zobowiązani są złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bezpośrednio do dyrektora szkoły.Odsłony: 1029
Autor Publikacji: Wydział Infrastruktury Społecznej, Data Publikacji: 2017-04-11 , Godzina Publikacji: 16:22

Kęty w obiektywie...