Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Sezon grzewczy w pełni. Strażnicy sprawdzają, czym palimy w naszych piecach

Tak, jak i w latach ubiegłych, w obecnym sezonie grzewczym akcje kontroli pieców na terenie gminy Kęty prowadzone są systematycznie. Strażnicy miejscy sprawdzają, czy mieszkańcy nie palą śmieciami, mułami i flotami - to materiały zakazane w uchwale sejmiku małopolskiego (Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

Stwierdzenie „nielegalnego” wsadu może skończyć się na pouczeniu, często jednak kończy się mandatem. Straż miejska może też skierować wniosek do sądu o ukaranie. - W przypadku stwierdzenia ponownego niezastosowania się do przepisów uchwały przez tego samego mieszkańca, sprawa zostanie skierowana do sądu, który może nałożyć grzywnę w wysokości nawet 5 tys. zł. – mówi Zbigniew Kanik, komendant Straży Miejskiej w Kętach.

Podczas wizyt kontrolerzy informują także o zakazach i tłumaczą, czym jest smog i jakie stwarza zagrożenie. - Tłumaczymy mieszkańcom, jakie konsekwencje wiążą się ze spalaniem w piecu odpadów, plastików, sklejek i wielu innych niedozwolonych rzeczy – dodaje Komendant.

Kodeks wykroczeń stanowi, że kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni, natomiast karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. Karę grzywny w wymiarze maksymalnym oraz kary aresztu wymierza sąd. Od 28 stycznia 2014 r. strażnicy straży gminnych zostali uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za nielegalne spalanie śmieci. Jeżeli spalanie odpadów zagraża życiu lub zdrowiu człowieka albo powoduje istotne obniżenie jakości powietrza, sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 Kodeksu karnego zagrożone karą pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przypomnijmy, że przyjęta w styczniu 2017 uchwała antysmogowa dla Małopolski przewiduje m.in. wymianę starych pieców węglowych oraz zakaz stosowania węgla złej jakości. Od 1 lipca 2017 r.  zaczął obowiązywać zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem (o wilgotności przekraczającej 20%). Ponadto od dnia 1 lipca   wszystkie nowoinstalowane i po raz pierwszy uruchamiane piece, kotły i kominki muszą spełniać unijne normy ekoprojektu. Zgodnie z nimi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu, tlenku węgla i gazowych zanieczyszczeń organicznych.

Muły i floty węglowe powstają w procesie uszlachetniania węgla kamiennego. Polega to na oddzieleniu „wartościowego” węgla od tzw. skały płonnej, czyli odpadu uważanego za nieużyteczny, i innych zanieczyszczeń. To właśnie z tych odpadów, w których drobinki węgla mają wielkość ok. 1-3 mm powstają floty (o nieco większej zawartości węgla) i muły węglowe. Ich spalanie powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, gdyż domowe kotły nie są przystosowane do spalania tak drobnych cząstek. Oprócz tego, zarówno muły, jak i floty węglowe mają dużą zawartość wody, co znacznie pogarsza warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Jeśli chodzi o wymianę pieców, na dostosowanie się do przepisów uchwały mieszkańcy mają czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3, ten okres został wydłużony do końca 2026 roku. Osoby, które do ogrzewania swoich domów wykorzystują kotły klasy 5 mogą z nich korzystać bezterminowo.

opis niedostepny
Odsłony: 1684
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2018-01-09 , Godzina Publikacji: 12:18

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty