Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sołectwo Bielany

 • Dane o sołtysie

Imię i nazwisko: Janusz Raj
Adres zamieszkania: ul. Na Włosień 23

Tel: 502-495-658 / 732-614-686

E-mail: wiktoraj@poczta.onet.pl

 • Dane o składzie Rady Sołeckiej
 1. Małgorzata Gabryś
 2. Jacek Orlicki
 3. Stanisław Drabek
 4. Zbigniew Drabek
 5. Adam Maciąga
 6. Ewa Mamica
 7. Sławomir Hrapkowicz
 8. Henryk Pawlusiak
 9. Grzegorz Płonka
 • Dane o składzie Komisji Rewizyjnej
 1. Anna Maciąga
 2. Bogumiła Nikiel
 3. Krystyna Tomana
 • Dane o siedzibie sołtysa

Adres:

Wiejski Dom Kultury
Plac Św. Macieja Apostoła 1
Bielany, 32-651 Nowa Wieś

Dni i godziny dyżurów sołtysa:

 • pierwszy piatek miesiąca 18.00 - 19.30
 • trzecia niedziela miesiąca 10.30 - 11.30

Sołectwo Bielany liczy 1 879 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 31 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)


Krótka historia Bielan:
Bielany
Wieś położona w dolinie Soły, na jej prawym brzegu, 300 m n.p.m. Najwcześniejsza pisana wzmianka o niej pochodzi z 1457 r. Do połowy XV wieku wieś znajdowała się w księstwie oświęcimskim, a od połowy tegoż wieku w rękach królów polskich.
XVIII- wieczne Źródła podają, że znajdował się tu zdemolowany i opustoszały zameczek oraz liczne stawy rybne, które Bielanie obsługiwali w ramach obowiązków pańszczyźnianych. Po rozbiorze Polski pod koniec XIX wieku dobra królewskie wyprzedano prywatnym właścicielom. Bielany przypadły Karolowi Larischowi, a po jego śmierci synowi, Karolowi Józefowi, aktywnemu działaczowi politycznemu. Od 1930 r. były własnością braci Andrzeja, Edwarda i Mariana Rudzińskich.
Na uwagę zasługuje piękny kościół w stylu józefińskim, wybudowany w latach 1826-1833 z funduszy zapisanych na ten cel przez Zofię Duninową z Zatora.


Odsłony: 9386
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...