Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Spotkanie Kęckich Seniorów

Radni Miejskiej Rady Seniorów siedzący przy stole

W dniu 2 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie Miejskiej Rady Seniorów. Miało ono miejsce w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty. Poza seniorami w spotkaniu udział wzięli Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar, Sekretarz Gminy – Ewelina Jura-Bączek oraz Urszula Hilarowicz-Chilarska i Maria Kusak-Kowalczyk z Kancelarii Urzędu. Spotkanie miało na celu podsumowanie wizytacji terenowych przeprowadzonych przez radnych na terenie Gminy Kęty. „Spacery” odbyły się wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską, a ich głównym zamysłem była poprawa jakości życia mieszkańców. Same wizytacje odbywały się w zespołach radnych, natomiast zakresem objęto teren całej gminy – Dzielnice: Nowe Miasto, Stare Miasto, Podlesie oraz Sołectwa: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nową Wieś i Witkowice. 

Na początku spotkania Burmistrz wyraził wdzięczność seniorom za trud i pracę, jakie wkładają w rozwój naszej gminy. Dalszy ciąg zebrania przebiegał według protokołu. Przewodniczący MRS – Jerzy Kolasa przekazał głos radnym. Seniorzy jako reprezentanci poszczególnych grup wizytujących dzielnice i sołectwa kolejno przedstawili Burmistrzowi Gminy Kęty propozycje zadań, jakie należałoby wdrożyć w najbliższym czasie. Wśród sugestii pojawiły się między innymi: oświetlenie dróg, postawienie koszy oraz ławek, poprawa oznakowania ulic, a także zorganizowanie kolejnej akcji sprzątania terenów wzdłuż rzeki Soły. Lista propozycji jest długa, lecz bardzo treściwa. W niektórych miejscach niewątpliwie zmiany i ulepszenia są konieczne. Odsłony: 1458
Autor Publikacji: Paulina Olejarz, Data Publikacji: 2017-08-03 , Godzina Publikacji: 12:40

Kęty w obiektywie...