Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” ogłasza nabór wniosków z zakresu 1) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, 2) rozwoju  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 3) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz 4) rozwijania działalności gospodarczej.

LGD „Dolina Soły” informuje także o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szczegóły:Odsłony: 554
Autor Publikacji: Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, Data Publikacji: 2019-10-21 , Godzina Publikacji: 14:31

Kęty w obiektywie...