Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Trwa rekrutacja do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 30+;
  • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia); 
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego; 
  • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Formy wsparcia, m.in.:
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe, 
  • indywidualne poradnictwo zawodowe, 
  • indywidualne pośrednictwo pracy, 
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 
  • indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).


Strona projektu:
www.niepelnosprawninarynkupracy.pl

Biuro projektu:
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
Odsłony: 874
Autor Publikacji: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra , Data Publikacji: 2017-02-16 , Godzina Publikacji: 12:10

Kęty w obiektywie...