Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Turzovka

Turzovka
Turzovka
Kontakt:
Gmina Turzovka
Adres: Jašíkova 178, 02354 Turzovka
Tel: 041/420-93-11
mail: msu@turzovka.sk
web: www.turzovka.sk 
opis niedostepny
Turzovka jest częścią Euroregionu Beskidy
Turzovka to miasto na Słowacji, leżące w kraju żylińskim -  serce Mikroregionu Horné Kysuce. Położona jest na terenie tzw. Turzovskiej Vrchoviny (Wyżyny). Granicą południową mikroregionu jest górskie pasmo Javornikov (Jawornika). Administracyjnie Turzovka należy do powiatu Čadca. Historia miasta sięga ponad 400 lat wstecz. W XVII wieku obszar Turzovki był o wiele większy i obejmował również terytorium okolicznych gmin, które z biegiem czasu, wraz z zwiększająca się liczbą mieszkańców, usamodzielniły się, a dzisiaj wchodzą w skład Hornehó Kysuce. Współczesna Turzovka ma statut miasta od 1968 roku. Zamieszkuje ją ponad osiem tysięcy mieszkańców. Aspiruje do budowania nowoczesnego miasta z zachowaniem zabytków świadczących o jej wielkiej przeszłości. Rozwój infrastruktury miejskiej skierowany jest w stronę usług, ruchu turystycznego i agroturystyki. Piękne okolice Beskidów i Jaworników idealnie nadają się na piesze i rowerowe wypady. Obszar ten słynie z licznych, malowniczych kaplic i kościółków rozsianych po zalesionych, łagodnych wzgórzach. W pobliskiej Bukowinie znajduje się centrum turystyczne z noclegami i rozbudowaną gastronomią oraz wyciągiem narciarskim. Charakterystyczna dla otoczenia jest tradycyjna, wiejska zabudowa. Również w samej Turzovce można znaleźć wiele obiektów do rekreacji i wypoczynku. Jest tu specjalny obszar sportowy ze sztucznym boiskiem, czynnym zimą lodowiskiem, miasteczkiem rowerowym, placami do różnych gier oraz halą sportową. Miasto ma także amfiteatr i tereny parkowe, gdzie organizowane są liczne, letnie imprezy o charakterze folklorystycznym, przyciągające do Turzovki gości z wielu krajów.
Mikroregion Upper Kysuce
Mikroregion Upper Kysuce

Turzovka jest częścią Euroregionu Beskidy. Jej mieszkańcy stanowią aktywną grupę. Lubią podkreślać swoje europejskie otwarcie i gotowość do współpracy.

Turzovka jest miastem partnerskim Kęt od 2003 roku. Wzajemna współpraca odbywa się na wszelkich możliwych płaszczyznach, m.in. społecznej, kulturalnej, sportowej, samorządowej, ale także handlowej oraz przemysłowej. W rozwijanie ponadgranicznych relacji zaangażowane są także sołectwa oraz wiele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Kęty.

Jednym z projektów wiążących Kęty z Turzovką jest „Scena – miejscem polsko-słowackiej współpracy”. Głównym celem programu jest stworzenie wielowymiarowej współpracy, w której odnosić korzyści mogłoby obie strony w niej uczestniczące. Dzięki projektowi mieszkańcy Kęt i Turzovki mogą lepiej poznać kraj sąsiada, a także rozpocząć realizację wspólnych przedsięwzięć i wymianę poglądów oraz doświadczeń. Scena pełni tutaj funkcję symbolu sztuki, łącznika ukazującego barwny obraz różnych kultur i narodowości. Program służy aktywizacji środowisk lokalnych, nawiązaniu nowych kontaktów, które pozwolą na podejmowanie inicjatyw kulturalnych i sportowych oraz zwiększą zainteresowanie turystów gminami pogranicza. Do działań prowadzonych w ramach projektu należą liczne imprezy integracyjne oraz kulturalno-rekreacyjne.

(oprac. Dominika Hankus)Odsłony: 2663
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...