Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Turzovka (Słowacja)

Turzovka to miasto na Słowacji, leżące w kraju żylińskim -  serce Mikroregionu Horné Kysuce. Położona jest na terenie tzw. Turzovskiej Vrchoviny (Wyżyny). Granicą południową mikroregionu jest górskie pasmo Javornikov (Jawornika). Administracyjnie Turzovka należy do powiatu Čadca.

Kontakt:


Gmina Turzovka
Adres: Jašíkova 178, 02354 Turzovka
Tel: 041/420-93-11
mail: msu@turzovka.sk
web: www.turzovka.sk

Historia miasta sięga ponad 400 lat wstecz. W XVII wieku obszar Turzovki był o wiele większy i obejmował również terytorium okolicznych gmin, które z biegiem czasu, wraz z zwiększająca się liczbą mieszkańców, usamodzielniły się, a dzisiaj wchodzą w skład Hornehó Kysuce. Współczesna Turzovka ma statut miasta od 1968 roku. Zamieszkuje ją ponad osiem tysięcy mieszkańców. Aspiruje do budowania nowoczesnego miasta z zachowaniem zabytków świadczących o jej wielkiej przeszłości. Rozwój infrastruktury miejskiej skierowany jest w stronę usług, ruchu turystycznego i agroturystyki. Piękne okolice Beskidów i Jaworników idealnie nadają się na piesze i rowerowe wypady. Obszar ten słynie z licznych, malowniczych kaplic i kościółków rozsianych po zalesionych, łagodnych wzgórzach. W pobliskiej Bukowinie znajduje się centrum turystyczne z noclegami i rozbudowaną gastronomią oraz wyciągiem narciarskim. Charakterystyczna dla otoczenia jest tradycyjna, wiejska zabudowa. Również w samej Turzovce można znaleźć wiele obiektów do rekreacji i wypoczynku. Jest tu specjalny obszar sportowy ze sztucznym boiskiem, czynnym zimą lodowiskiem, miasteczkiem rowerowym, placami do różnych gier oraz halą sportową. Miasto ma także amfiteatr i tereny parkowe, gdzie organizowane są liczne, letnie imprezy o charakterze folklorystycznym, przyciągające do Turzovki gości z wielu krajów.
opis niedostepny

Turzovka jest częścią Euroregionu Beskidy

Mikroregion Upper Kysuce

Mikroregion Upper Kysuce

Turzovka jest częścią Euroregionu Beskidy. Jej mieszkańcy stanowią aktywną grupę. Lubią podkreślać swoje europejskie otwarcie i gotowość do współpracy.

Turzovka jest miastem partnerskim Kęt od 2003 roku. Wzajemna współpraca odbywa się na wszelkich możliwych płaszczyznach, m.in. społecznej, kulturalnej, sportowej, samorządowej, ale także handlowej oraz przemysłowej. W rozwijanie ponadgranicznych relacji zaangażowane są także sołectwa oraz wiele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Kęty.


Umowa o współpracy Gminy Kęty i Miasta Turzovka została podpisana 26 listopada 2003 r. 

Przez lata współpraca obu samorządów przebiegała bardzo dobrze, owocując udaną realizacją rozlicznych projektów transgranicznych. Do szczególnie owocnych zaliczyć można np. projekt Scena miejscem polsko-słowackiej współpracy (2013), którego celem było wzajemnego poznawanie kultur, tradycji i języków, nawiązywanie kontaktów, znoszenie barier w kontaktach społeczności miast partnerskich i wzmacnianie trwałej współpracy pomiędzy uczestnikami działań projektowych. Dzięki projektowi mieszkańcy Kęt i Turzovki mogą lepiej poznać kraj sąsiada, a także rozpocząć realizację wspólnych przedsięwzięć i wymianę poglądów oraz doświadczeń. Scena pełniła tutaj funkcję symbolu sztuki, łącznika ukazującego barwny obraz różnych kultur i narodowości. Program służył aktywizacji środowisk lokalnych, nawiązaniu nowych kontaktów, które pozwoliły na podejmowanie inicjatyw kulturalnych i sportowych oraz zwiększył zainteresowanie turystów gminami pogranicza.

Dwa najnowsze projekty, zrealizowane w partnerstwie Gmina Kęty – Miasto Turzovka to Szlak sakralny Kęty – Turzovka (2017 r.) oraz Dziedzictwo kulturowe Kęt i Turzovki.


Szlak sakralny Kęty – Turzovka

Projekt „Szlak sakralny Kęty-Turzovka” zakładał w gminie Kęty remont pięciu, a w Turzovce trzech kapliczek oraz modernizację drogi prowadzącej do jednej z nich. 

Celem ogólnym projektu było przygotowanie i stworzenie nowego produktu turystycznego, jakim jest szlak sakralny, który powstał w Gminie Kęty i Gminie Turzovka. Transgraniczna współpraca miała na celu wykorzystanie potencjału turystycznego i stworzenie nowych możliwości w regionalnej gospodarce. 

Kapliczka słupkowa w Witkowicach (ulica Kanada)

Kapliczka słupkowa w Łękach (ulica Piastowska, inaczej: Kapliczka Bobaków)

Kapliczka w Bulowicach (ulica Stara Droga 264)

Kapliczka słupkowa w Bulowicach (ulica Krakowska 43)

Murowana kapliczka w Kętach (ul. Cmentarna)Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki:

  • realizacja zadania: okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.; w roku 2018 r. prowadzono promocję projektu, zrealizowano cykl warsztatów tematycznych, przeprowadzono bieżącą realizację projektu, np. działania merytoryczne związane z wydaniem publikacji;
  • przedmiot projektu: nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Kęt i Turzovki (Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego, Muzeum im. Karola Točíka, Centrum Kultury Kultúrny Dom Turzovka, Dámsky Klub Turzovka); wzajemne poznawanie historii, tradycji i kultury dwóch przygranicznych narodów, znoszenie barier w kontaktach społeczności, wydanie materiałów promocyjnych (albumu, broszury, wirtualnej trasy do zwiedzania), podjęcie działań wspólnych (konferencji, wystaw, warsztatów);
  • wartość: na etapie wnioskowania wartość całkowita – 86 594,46 €, udział słowackiego partnera – 171 992,99 zł, udział Gminy Kęty – 200 363,18 zł;
  • program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

Wspomniany album (publikacja w języku polskim i tłumaczeniami na język słowacki i angielski) zawiera 250 stron opowiadających historię dwóch miast, osiem map i ponad 340 zdjęć, mnóstwo treści merytorycznych, informacji i ciekawostek historycznych.

 (aby otworzyć album kliknij w zdjęcie)


Biuletyn turystyczny to folder z informacjami o najważniejszych budynkach i miejscach o znaczeniu historycznym. Przewodnik ten może być m.in. świetnym uzupełnieniem do zwiedzania miejsc historycznie ważnych dla miasta.

(aby otworzyć biuletyn kliknij w zdjęcie) 


W 20 lokalizacjach na terenie miasta Kęty zawisły i stanęły tablice w trzech językach, opisujące dawne dzieje i wydarzenia z przeszłości związane z miejscami.
Odsłony: 4619
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...