Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

"Tydzień dla bezpieczeństwa" w Szkole Podstawowej w Bielanach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach, jako jedna z dwóch szkół w gminie Kęty, bierze udział w rządowym programie wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+ . W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem; kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy; realizację zadań wychowawczych, rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne i kształtujące więzi interpersonalne między uczniami. Pisaliśmy o nich w artykule Inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach programu Bezpieczna+ w Bielanach.


Miniony tydzień w Szkole Podstawowej w Bielanach upłynął pod hasłem „Tydzień dla bezpieczeństwa”. W ramach inicjatywy 13 grudnia na terenie szkoły zorganizowano konkurs: „Bezpieczne dziecko – bezpieczny uczeń”. Wzięły w nim udział drużyny w dwóch grupach wiekowych: uczniowie z klasy pierwszej i klas trzecich oraz uczniowie klas 4 – 6. Drużyny rozwiązywały testy dotyczące bezpieczeństwa ogólnego, wykonywały ćwiczenia praktyczne związane ze znajomością zasad ruchu drogowego oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja, której przewodniczył dyrektor szkoły pan Dariusz Mędrzak. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju wykazały się ogromną wiedzą i umiejętnościami, a wraz z dopingującymi ich kolegami wszyscy doskonale się bawili. Obecni byli w tym dniu: Burmistrz Gminy Kęty – pan Krzysztof Jan Klęczar oraz Zastępca Burmistrza Gminy Kęty – pan Rafał Ficoń.


14 grudnia zorganizowano na terenie szkoły zajęcia w zakresie edukacji prawnej. Skierowane były one do najstarszych uczniów szkoły. Prowadził je pan Dariusz Surma - funkcjonariusz z Komendy Policji w Kętach, dzielnicowy Bielan i Łęk. Cykl spotkań obejmował wiedzę na temat podstawowych praw, obowiązków, funkcjonowania profilaktyki oraz zwalczania przestępstw. Jednym z głównych tematów zajęć była jednak kwestia ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie.

15 grudnia wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia  praktyczne prowadzili ratownicy medyczni Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach  przy współpracy z Młodzieżowym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym działającym na terenie szkoły.

Uczniowie ćwiczyli prawidłowe wezwania pomocy przez telefon oraz czynności przy osobie poszkodowanej. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwoliły skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli, potrafili wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce. Ćwiczeniom przyglądali się: Burmistrz Gminy Kęty – pan Krzysztof Jan Klęczar oraz Zastępca Burmistrza Gminy Kęty – pan Rafał Ficoń.

Wcześniej, również w ramach programu „Bezpieczna +”,  wszyscy uczniowie szkoły mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez panią mediator Beatę Przewoźnik.

W swoich zespołach klasowych wraz ze swoimi wychowawcami uczniowie próbowali rozpoznawać rodzaje konfliktów, określać ich źródła, a co najważniejsze, poznawali metody praktycznego  rozwiązywania problemów z udziałem mediatora. Dowiedzieli się, że umiejętność rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje uczy odpowiedzialności, zapewnia doprowadzenie do ugody z zachowaniem wzajemnego szacunku i tolerancji oraz daje satysfakcję wszystkim stronom sporu.

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a zdobyte umiejętności z pewnością wdrożą we wzajemne relacje.

Odsłony: 1226
Autor Publikacji: Szkoła Podstawowa w Bielanach, redakcja, Data Publikacji: 2017-12-19 , Godzina Publikacji: 10:45

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty