Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

UWAGA! Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew z nieruchomości prywatnych

Od 17 czerwca br. w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zostaną zaostrzone przepisy dot. usuwania drzew z posesji prywatnych.

Zgodnie z nowymi regulacjami usunięcie drzewa, które rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiało być poprzedzone dokonaniem zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

 

Wycinka drzewa bez zgłoszenia będzie skutkowała karą pieniężną.

Zgłoszenie nie będzie wymagane, jeżeli obwód pnia planowanego do usunięcia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nad ziemią nie będzie przekraczał:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Bez zmian pozostają zasady usuwania drzew i krzewów owocowych. Na ich usunięcie nadal nie jest wymagane zezwolenie za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Osoba fizyczna może usuwać bez zezwolenia i zgłoszenia z terenu swojej nieruchomości również krzewy pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik gminy będzie zobowiązany dokonać oględzin. Następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin będzie mógł wnieść sprzeciw przeciwko planowanej wycince. W przypadku braku sprzeciwu usunięcie drzewa przez właściciela działki musi nastąpić przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin.

Dodatkowo nowelizacja zakłada, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie takiego drzewa.Odsłony: 889
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, Data Publikacji: 2017-06-20 , Godzina Publikacji: 07:54

Kęty w obiektywie...