Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Ulica Szkotnia i Partyzantów w Kętach-Podlesiu już po odbiorze

 

W dniu dzisiejszym, 11 grudnia, odbył się końcowy odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach”.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic.

 

Zadanie obejmowało:

Odcinek I – ul. Szkotnia od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkotnia do ul. Podlesie w Kobiernicach:
- wykonanie oznakowania docelowego drogi,
- wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni,
- roboty rozbiórkowe: studzienki ściekowe, nawierzchnia bitumiczna, krawężniki, obrzeża i nawierzchnia chodników, przepust rurowy na zjeździe,
-  montaż włazów żeliwnych na studniach rewizyjnych,
- regulację pionową włazów studzienek teletechnicznych, zaworów wodnych i gazowych,
- montaż rur osłonowych dwudzielnych,
- wykonanie korytowania pod konstrukcję drogi i chodników, wykopy pod kanalizację i zjazdy do posesji,
- formowanie nasypów z gruntu selekcjowanego z odkładu,
- wykonanie konstrukcji drogi: warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia asfaltowa,
- wykonanie nawierzchni wyspy przejezdnej z kostki kamiennej granitowej wraz z podbudową,
- wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz zabudową krawężników i obrzeży,
- wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej z odzysku,
- wykonanie sączków z rur PVC w osłonie z geowłókniny i obsypce żwirowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z zabudową studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i przykanalików,
- oczyszczenie rowów z namułu,
- przebudowę ogrodzenia posesji,
- przebudowę sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Odcinek II – ul. Partyzantów od mostu na potoku Leśniówka do ul. Szkotnia:
- wykonanie oznakowania docelowego drogi,
- roboty rozbiórkowe: studzienki ściekowe, nawierzchnia bitumiczna, krawężniki, obrzeża i nawierzchnia chodników,
- regulacja pionowa włazów studzienek teletechnicznych, zaworów wodnych,  i gazowych,
- montaż rur osłonowych dwudzielnych,
- wykonanie korytowania pod konstrukcję drogi chodników, wykopy pod kanalizację i zjazdy do posesji,
- formowanie nasypów z gruntu selekcjonowanego z odkładu,
- wykonanie konstrukcji drogi: warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia asfaltowa,
- wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz zabudową  krawężników i obrzeży,
- wykonanie odwodnienia wraz z zabudową studzienek ściekowych,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt zadania wyniósł blisko 880 tys. zł.

Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na  zrealizowane zadanie.

Oficjalnego odbioru dokonali: Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Marcin Śliwa - II zastępca burmistrza Gminy Kęty, Rafał Zieliński – główny specjalista Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kety, Zbigniew Starzec – starosta oświęcimski, Jarosław Jurzak – V-ce starosta oświęcimski, Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Andrzej Zaniat – Inspektor Nadzoru, Lidia Danek – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Podlesie, Józef Bułka – Inspektor Nadzoru (elektryka i teletechnika).

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic, które było wykonawcą robót, reprezentował Damian Adamczyk – kierownik budowy.

Odsłony: 2115
Autor Publikacji: Redakcja, Wydział Infrastruktury Gminnej, Data Publikacji: 2017-12-11 , Godzina Publikacji: 13:45

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty