Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Urząd Stanu Cywilnego

Pracą USC kierują:

- bezpośrednio Burmistrz Gminy Kęty

Zastępcy Kierownika USC:

- Anna Jachimczak - Zinkowska
- Anna Krawczyk - Kryczka

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-61
fax: 33/844-76-60

email: usc@kety.pl

Zadania

 1. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego obejmują sprawy rejestracji stanu cywilnego osób oraz przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. W szczególności do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  1. w zakresie spraw związanych z rejestracją urodzeń:
   • przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu i sporządzanie aktów urodzeń,
   • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki i o zmianie imienia dziecka,
   • prowadzenie ksiąg urodzeń i akt zbiorowych,
  2. w zakresie spraw związanych z zawieraniem małżeństw:
   • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzanie aktów małżeństwa,
   • przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem,
   • prowadzenie ksiąg małżeństw i akt zbiorowych,
  3. w zakresie spraw związanych z rejestracją zgonów:
   • przyjmowanie zgłoszeń o zgonie i sporządzanie aktów zgonu,
   • prowadzenie ksiąg zgonów i akt zbiorowych,
  4. sporządzanie odpisów i wydawanie zaświadczeń z akt stanu cywilnego,
  5. dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego,
  6. ustalanie, odtwarzanie, uzupełnianie i prostowanie treści aktów stanu cywilnego,
  7. sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS,
  8. prowadzenie innych spraw wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i prawa o aktach stanu cywilnego, w tym zawiadamianie sądu rodzinnego i opiekuńczego o zdarzeniach określonych w tych przepisach,
  9. obrót prawny z zagranicą w sprawach stanu cywilnego,
  10. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości odznaczania,
  11. prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i przekazywanie ksiąg do archiwum państwowego,
  12. wykonywanie zadań kierownika urzędu stanu cywilnego określonych w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
  13. postępowanie administracyjne w sprawach zmiany imienia i nazwiska.Odsłony: 14072
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...