Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Urząd w remoncie

Trwają prace remontowo-budowlane, związane z realizacją zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty”. Celem robót jest termomodernizacja, która podniesie efektywność energetyczną magistratu.

Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę kotłów i instalacji centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych jak również oświetlenia budynku.

Prace, które ruszyły w drugiej połowie czerwca, zgodnie z planem potrwają do 8 października.

Mieszkańców odwiedzających Urząd Gminy przepraszamy za wszelkie niedogodności, które wynikają z przeprowadzanego remontu, a także prosimy o wyrozumiałość oraz ostrożność.

 

 

Zadanie to realizowane jest z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych zadania do kwoty 1.582.282,80 zł.
Odsłony: 1581
Autor Publikacji: Barbara Kuźma-Suazo, Data Publikacji: 2017-06-30 , Godzina Publikacji: 12:17

Kęty w obiektywie...