Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach: Relacja

Wczoraj (11 marca) odbyła się VII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. W pierwszych w tym roku obradach udział wzięło 15 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Kęty z Burmistrzem Krzysztofem Janem Klęczarem na czele oraz zaproszeni goście.

Sesja rozpoczęła się o 13:00 w Sali Sesyjnej kęckiego magistratu. Pierwszym punktem spotkania było stwierdzenie prawomocności obrad. Następnie ustalono ich porządek, uwzględniając wniosek Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Żanety Siwiec o rozszerzenie go o uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu jednej z radnych, po czym jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

Radni 14 głosami za i 1 głosem wstrzymującym podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Wiktorii Kusak, która wcześniej w formie pisemnej przekazała Prezydium rady swoją rezygnację. Następnie ślubowanie radnej Młodzieżowej Rady Miejskiej złożyła Magdalena Zając, po czym radni zaproponowali dwoje kandydatów do pełnia funkcji Wiceprzewodniczącego – Arkadiusza Miarkę i Annę Gawędę. Radni oddali 10 głosów na pierwszego kandydata, cztery pozostałe oddając jego kontrkandydatce. Tym samym Arkadiusz Miarka został Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej, co potwierdziła stosowna uchwała.

Kolejnym punktem obrad była informacja na temat działań podjętych w okresie międzysesyjnym. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach Żaneta Siwiec zaznaczyła, że na przestrzeni ostatnich miesięcy do Prezydium wpłynął apel w sprawie zakazu wjazdy na tereny gminne cyrków ze zwierzętami, podziękowania Animalsów z Oświęcimia za zorganizowanie zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt, zaproszenie przedstawiciela rady do wyrażenia opinii w raporcie o funkcjonowaniu ZSP w Witkowicach, zaproszenie do wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym oraz gminnym zespole do spraw budowania marki miejsca.

Następnie radni wnieśli swoje interpelacje, pytając o budżet Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, możliwość wykonania chodnika przy ul. Kanada w Witkowicach, prace związane z organizacją Dni Kęt 2016 oraz brak powiadomienia ich o przeprowadzeniu turnieju piłki nożnej, w którego organizację chętnie by się włączyli, gdyby otrzymali stosowne powiadomienie. Po złożeniu powyższych zapytań, młodzi radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia kalendarza prac Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach na rok 2016, wysłuchali informacji redaktor naczelnej miesięcznika „Kęczanin” dotyczącej planów współpracy z radą i całym środowiskiem młodzieży oraz prezentacji budżetu Gminy Kęty na rok 2016, którą przedstawiła Grażyna Zątek – Skarbnik Gminy Kęty. Później głos oddano Zuzannie Nowak, autorce petycji wystosowanej do Burmistrza Gminy Kęty w sprawie wydania zakazu wjazdu cyrkom ze zwierzętami na treny gminne. Prelegentka, posługując się prezentacją medialną, nakreśliła problem i zaapelowała do rannych o empatie oraz podjęcie uchwały w tej kwestii. Radni 11 glosami za i przy 4 wstrzymujących się podjęli uchwałę. Swoje wstępne stanowisko w tej sprawie przestawił następnie włodarz miasta i gminy, który wyrażając uznanie dla inicjatorki akcji, przedstawił swoje możliwości uchwałodawcze w tej sprawie, zaznaczając, że jest to temat złożony, problematyczny i wymagający szerszej dyskusji.

Dalszymi punktami obrad były wystąpienia Sekretarz Gminy Kęty Eweliny Jury-Bączek w sprawie kontynuacji współpracy z Młodzieżową Rady Miejską w ramach Programu „Czysta Gmina” oraz Burmistrza Gminy Kęty, który pokrótce zapoznał radnych ze swoimi działaniami podjętymi w okresie międzysesyjnym, po czym odpowiedział na interpelacje. Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że Młodzieżowa Rada Miejska nie posiada swojego budżetu, zadanie związane z budową chodnika przy ul. Kanada nie zostało zaplanowane w tegorocznym budżecie, prace organizacyjne związane z Dniami Kęt trwają i od tego roku prowadzone są przez Dom Kultury w Kętach, natomiast brak poinformowania radnych o przygotowaniu charytatywnego turnieju piłki nożnej nie wynikał ze złej woli i zarówno organizatorzy wydarzenia – ZSP w Witkowicach oraz T.S. „Hejnał” Kęty – jak i Gmina Kęty otwarci są na współpracę.

Radni ustosunkowali się następnie do prośby burmistrza o wyłonienie rzecznika, który pełnić będzie funkcję przedstawiciela rady w gminnym zespole do spraw budowania marki miejsca Kęt, jednogłośnie przyjmując kandydaturę Anny Gawędy. Później odczytano podziękowania ZSP w Witkowicach skierowane do radnej Eweliny Ćwiertni, wysłuchano informacji Sekretarz Gminy Kęty dotyczącej zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na działania rady i – w związku z wyczerpaniem porządku obrad – zamknięto VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach.

tekst i fot. Barbara Kuźma-SuazoOdsłony: 4134
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...