Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

VIII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach – relacja

W środę 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00 w sali sesyjnej kęckiego magistratu odbyła się VIII sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tradycyjnie w obradach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych a także przybyli goście, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Radni, zgodnie z porządkiem obrad, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu - „Skrzynki lęgowe dla ptaków”. W ramach podjętego programu młodzież np. w trakcie lekcji przyrody, geografii czy biologii, będzie instalowała w parkach budki lęgowe dla ptaków w okresie od marca do października. Urząd Gminy Kęty zapewni niezbędny sprzęt i środki finansowe.

Ważnym punktem sesji było omówienie współpracy w ramach wolontariatu ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu. Warto wspomnieć, iż z inicjatywy Rady przeprowadzono dwie udane i pokaźne zbiórki w kęckich szkołach na rzecz schroniska.

Młodzieżowa rada ma w planach współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach. Na sesję zaproszono pedagog z POW - Katarzynę Kolonko, w celu omówienia współpracy i pomocy podopiecznym. Jednym z pomysłów było zorganizowanie np. ogniska integracyjnego.

W dalszej części obrad Burmistrz Gminy Kęty odpowiadał na interpelacje a także przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematów pozostających w kręgu zainteresowań młodzieży.

 

 Artur ChristOdsłony: 2518
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...