Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Rada Miejska w Kętach w dniu 11 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/36/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 557).

Od dnia 1 lutego 2019 r. ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 14 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 28 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Podstawą naliczania opłaty będzie deklaracja złożona przez właściciela zamieszkałej nieruchomości określająca liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości zamieszkałej,  jest zobowiązany rzetelnie wypełnić deklarację i złożyć w Urzędzie Gminy Kęty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.Odsłony: 9183
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...