Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

XLI sesja Rady Miejskiej w Kętach – porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

XLI sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 15 grudnia 2017 r. o godz. 12.00  w sali sesyjnej

Urzędu Gminy Kęty

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów XXXIX i XL sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Uchwalenie budżetu Gminy Kęty na rok 2018.

7.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

8.      Podjęcie uchwał:

  1. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na rozbudowę mostu w ciągu ul. Karpackiej w Witkowicach,
  2. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017,
  4. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,
  5. w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Ambrożego Grabowskiego”.

9.    Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3  i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1.11.2016 r. – 30.11.2017 r.

10.  Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

11.  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady.

12.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

15.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Nycz 

 


Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Kętach w grudniu 2017 r.

Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej   Odsłony: 627
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2017-12-04 , Godzina Publikacji: 08:20

Kęty w obiektywie...