Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

XLII sesja Rady Miejskiej w Kętach – porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

XLII sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 26 stycznia 2018 r. o godz. 12.00  w sali sesyjnej

Urzędu Gminy Kęty

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty w 2018 roku,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 6872/1 i części działki nr 6866/2 położonych w Kętach obręb: Północ na okres do 3 lat,

3) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kętach na rok 2018,

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018,

5) w sprawie nadania nazwy ulicy w Kętach.

7. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.             

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Nycz 


Posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Kętach w styczniu 2018 r.

Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej    Odsłony: 725
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2018-01-19 , Godzina Publikacji: 12:25

Kęty w obiektywie...