Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Kętach – relacja

W piątek 23 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej.

Rada podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kętach na lata 2018-2020,

2) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród,

3)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

4)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,

6)   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,

7)  w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś",

8) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kęty,

9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2018,

10) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych na rok 2018,

11)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018,

12) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych.

 

Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

- tutaj-

Interpelacje i zapytania radnych

- tutaj -

Zapraszamy do zapoznania się z wideo relacją:

 

 


Z protokołem XLIII sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-Odsłony: 539
Autor Publikacji: Artur Christ / fot. kf, Data Publikacji: 2018-03-02 , Godzina Publikacji: 12:28

Kęty w obiektywie...