Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kętach - relacja

W piątek 24 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej. 

 

 

 

 

Rada podjęła następujące uchwały:

1)      sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty oraz nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach,

2)      w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach,

3)      w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,

4)      w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

5)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego,

6)      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok,

7)      w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2018 rok,

8)      w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9)      w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty,

10)  o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze

- Osiek”,

11)  w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,

12)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017,

13)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wideo relacją: 

 

Relację tekstową znajdą Państwo -tutaj-

Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Odsłony: 572
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2017-11-29 , Godzina Publikacji: 11:58

Kęty w obiektywie...