Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy Kęty ogłasza konsultacje społeczne dla uchwały nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty do nowego ustroju szkolnego.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. uchwały mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 r. na formularzu ankiety, umieszczonym pod adresem http://bip.malopolska.pl/ugkety,a,1300140,ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dla-uchwaly-nr-xxix2712017-rady-miejskiej-w-ketach-z-dnia-24-lute.html

Wypełnione formularze ankiety należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Kęty, Rynek 7 w Wydziale Infrastruktury Społecznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beata.walusiak@kety.pl lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Kęty (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Odsłony: 1629
Autor Publikacji: Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Kęty, Data Publikacji: 2017-03-09 , Godzina Publikacji: 15:29

Pliki do pobrania:

Skan_Uchwały.pdf (Rozmiar: 7.47 MB)
Ogłoszenie.pdf (Rozmiar: 0.66 MB)
Ankieta.pdf (Rozmiar: 0.19 MB)

Kęty w obiektywie...