Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zatwierdzono fundusz sołecki na rok 2020 w Nowej Wsi

3 września o godz. 18.00 w Dworku w Nowej Wsi odbyło zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Urząd Gminy Kęty reprezentowali: wiceburmistrzowie Gminy Kęty Rafał Ficoń i Marcin Śliwa oraz sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek. Obecny był także m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz.

Zebranie otworzyła Dorota Kusak – sołtys Nowej Wsi, witając zebranych na sali mieszkańców i zaproszonych gości. Przewodniczącym zebrania został Grzegorz Żak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a na sekretarza powołano Katarzynę Kusak-Domańską.

W czasie trwania zebrania do dyspozycji mieszkańców byli przedstawiciele straży miejskiej i policji.

W trakcie zebrania przegłosowano i zatwierdzono uchwałą wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej: Modernizacja i rozbudowa ul. Gen. Sikorskiego w Nowej Wsi na odcinku ok. 50 m.

Kwota dla każdego sołectwa gminy Kęty w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi 36 648,80 zł. 

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Zofia Kowalczyk, Agnieszka Czerwińska i Ewa Handzlik. Komisja odnotowała wnioski zgłoszone przez mieszkańców:

1. Remont ul. Bielańskiej
Sołtys Dorota Kusak: kamień miał być na tej drodze wysypany w lipcu, jednak ze względu na złą aurę jaka była w tym okresie, będzie wysypany w późniejszym terminie.

2. Remont ul. Granicznej bocznej (wysypanie kamieniem)
Przyjmujemy wniosek. Sprawdzimy sprawę związaną z własnościami.

3. Kontrola firmy Plast MM – składowanie big bagów w miejscu do tego nie przeznaczonym (w wyniku rozszerzenia działalności gosp. na obszar parkingu przy ul. Paderewskiego, i w związku z tym blokowanie drogi wózkami widłowymi i tirami, występuje bezpośrednie zagrożenie pożarowe okolicznych mieszkańców)
Wiceburmistrz Marcin Śliwa: w kwestii załatwienia tej sprawy ściągnęliśmy kontrolę na tego przedsiębiorcę z PSP i WIOŚ. Na jakiś czas sytuacja ta się poprawiła. Zawiadomimy po raz kolejny odpowiednie organy kontrolne.

4. Zainstalowanie znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Paderewskiego lub innych znaków uniemożliwiających zatrzymanie się samochodów ciężarowych

5. Zamontowanie lustra przy wyjeździe z tylnego parkingu sklepu Delfin na ul. Rokicie

6. Odwodnienie ul. B. Prusa

7. Odwodnienie część ul. Św. Jana Kantego na wysokości posesji państwa Handzlik

8. Konserwacja, odmulanie i koszenie wałów rzeki Młynówka
Wiceburmistrz Marcin Śliwa: w zeszłym roku wpłynęło pismo mieszkańców w tej sprawie, odbyło się wtedy interwencyjne odmulanie i koszenie. Planujemy wpisać ten odcinek rzeki Młynówka do bieżącego utrzymania, by prace te mogły być sukcesywnie przeprowadzane.

10. Wymiana lampy i doświetlenie ul. Długosza

11. Uzupełnienie placu zabaw o karuzele i huśtawki dla najmłodszych dzieci

Poruszona została także m.in. sprawa ul. Granicznej bocznej i zapadającego się tam mostku, toalet na I piętrze w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, a także sprawa ścieżki pomiędzy ul. Oświęcimską a ul. Bolesława Prusa, która stała się miejscem spotkań tzw. meneli - w tej sprawie odbyły się już spotkania mieszkańców. Teren ten jest aktualnie szczególnie nadzorowany przez policję.

Ul. Graniczna boczna - wiceburmistrz Marcin Śliwa: Temat jest poważny, ponieważ są tam problemy własnościowe. Będziemy próbowali coś w tej sprawie doraźnie zadziałać i zabezpieczyć barierą tą część, która się oberwała. Chcemy wdrożyć procedurę, by pozamieniać się gminnymi działkami i uregulować stan prawny tej drogi i ją poszerzyć. Jest to proces bardzo długi.

Toalety w szkole - dyrektor SP w Nowej Wsi: jest to jeden z priorytetów jeśli chodzi o remonty w szkole. W tym roku jednak ze względu na zalecenia instytucji zewnętrznych musieliśmy się skupić na remoncie instalacji elektrycznej i fundamentu. Dzięki kwocie 100 tys. zł, którą Gmina Kęty przeznaczyła na ten cel, udało nam się wykonać ok. 1/3 tej inwestycji – wzmocnienie fundamentu i I etap modernizacji instalacji elektrycznej. W perspektywie jest ciąg dalszy tych prac, a dalej w kolejce jest remont toalet.

Padło też pytanie o podniesione wysepki na zjazdach na ścieżce rowerowej, które nie są widoczne i o dalszy etap budowy ścieżki.
Wiceburmistrz Marcin Śliwa: zjazdy mają charakter publiczny, docelowo będzie na nich zaznaczona infrastruktura. Dziś jest to jeszcze plac budowy. Teraz czekamy na oświetlenie, by można było zamontować wiaty przystankowe. W kwestii dalszej części ścieżki mamy zaprojektowane dwa odcinki: od Bielan do mostu i od mostu do Łęk. Będziemy występować do Województwa Małopolskiego o dofinansowanie w ramach inicjatyw samorządowych. Chcemy mieć „spięte” wszystkie sołectwa z miastem tą ścieżką. Niestety, jest w Nowej Wsi wąskie gardło w rejonie ronda. Próbowaliśmy szukać różnego rodzaju rozwiązań, by rowerzysta nie musiał być przekierowywany na ulicę, jednak zgodnie z przepisami jest tam za mała szerokość, by tego uniknąć. Spróbujemy wprowadzić takie oznakowanie, by jadący na rowerze nie musiał wjeżdżać na ulicę. Jedyny mankament to przejście w centrum Nowej Wsi, które nie jest przejściem pieszo-rowerowym.

………………………………………………………………………….

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki. W 2020 roku można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 36 648,80 zł., uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Fundusz sołecki, to środki wydzielone z budżetu Gminy Kęty i przekazane do dyspozycji Rady Sołeckiej i mieszkańców. Kwota funduszu sołeckiego ogłaszana jest przez Ministerstwo Finansów. Gmina otrzymuje zwrot 30 procent pieniędzy wydanych w ramach funduszu sołeckiego dopiero po zakończeniu inwestycji i kontroli, ale tylko wtedy, gdy środki zostały wydane zasadnie.

Odsłony: 937
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-09-04 , Godzina Publikacji: 12:05

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Listopad, 2019
  P W Ś C P S N
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty