Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, stanowiącego załącznik do uchwały nr LIV/548/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kętach (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 5153)

zwołuję

na dzień 9 października (wtorek) 2018 r.
o godz. 9.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

I sesję II kadencji
Miejskiej Rady Seniorów w Kętach

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie radnych Miejskiej Rady Seniorów w Kętach drugiej kadencji.

3. Ślubowanie radnych Miejskiej Rady Seniorów w Kętach drugiej kadencji.

4. Stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Kętach.

7. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Miejskiej Rady Seniorów w Kętach.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Miejskiej Rady Seniorów w Kętach.

9. Wybór Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Kętach.

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętach
Marek NyczOdsłony: 418
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2018-10-02 , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...