Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zebrania wiejskie w sprawie środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Szanowni Państwo,

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar uprzejmie informuje, że we wrześniu zostaną zorganizowane zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Kęty w sprawie środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

W 2014 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kęty środków stanowiących fundusz sołecki. W 2020 roku można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wniosek danego sołectwa o realizację konkretnej propozycji zadania, do kwoty 36 648,80 zł., uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Burmistrz Gminy Kęty oraz Sołtysi serdecznie zapraszają.

Terminy zebrań:

Sołectwo Bielany

2 września

godz. 18.00

Wiejski Dom Kultury

Sołectwo Nowa Wieś

3 września

godz. 18.00

Dworek

Sołectwo Bulowice

4 września

godz. 17.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sołectwo Witkowice

7 września

godz. 11.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sołectwo Malec

8 września

godz. 9.15

Dom Ludowy

Sołectwo Łęki

8 września

godz. 14.00

Ochotnicza Straż PożarnaOdsłony: 2575
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2019-08-20 , Godzina Publikacji: 16:44

Kęty w obiektywie...