Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach już jutro. Zapraszamy!

Zarząd Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia, o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2.

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2016 oraz plany na rok bieżący.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przedstawi prezentację multimedialną, zawierającą podsumowanie przeprowadzonych działań w roku 2016 oraz planowane inwestycje na rok 2017. Odpowie również na pytania mieszkańców.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2016 r.:

a) przedstawienie sprawozdania,

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania  działalności  Zarządu Dzielnicy w 2016 r.,

c) dyskusja nad sprawozdaniem,

d) uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2016 r.

6. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w dzielnicy w 2017 roku.

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.

8. Dyskusja, wnioski.

9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy w 2017 roku.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania.

12. Zakończenie Zebrania.

 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

Maria Koperska

 

 

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty