Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zebranie Wiejskie w Bulowicach: Relacja

W niedzielę 25 marca 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach odbyło się Zebranie Wiejskie. Zebranie otworzył sołtys Bulowic Janusz Kruczała.

W zebraniu wzięli udział: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, I zastępca burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz, radni gminni Danuta Wysogląd, Lesław Kuźma i Tomasz Janeczko, dzielnicowy Bulowic st. asp. Łukasz Łysoń, przedstawiciel Straży Miejskiej Artur Suski, a także prezesi gminnych spółek, dyrektorzy gminnych jednostek i przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Bulowic.

Przewodniczącym zebrania został radny gminny Lesław Kuźma. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Jan Zięba, Jan Sucheta, Barbara Matyszkowicz, a rolę protokolantki (sekretarza) przyjęła Alicja Wojtyła.

Sołtys Janusz Kruczała przedstawił sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej za 2018 r. Wedle sprawozdania, środki zostały wydane w części na modernizację dróg dojazdowych i gminnych. Sołtys zaznaczył także, że przy udziale środków Województwa Małopolskiego oraz budżetu Gminy Kęty zmodernizowano drogę dojazdową  do gruntów rolnych – Stara Skotnica – oraz drogę na granicy sołectwa Bulowice i miasta Kęty. Koszt inwestycji wynosi ok. 50 tys. zł. Pozostałe środki wydane zostały na niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sołectwa zakupy, m.in.  sprzęt nagłaśniający na potrzeby świetlicy przy przedszkolu, kosę dla LKS-u, oprawy oświetleniowe czy dofinansowanie spraw i zadań bieżących. Na zakończenie swojej przemowy sołtys podziękował włodarzom Gminy oraz wszystkim osobom i organizacjom za wkład pracy wniesiony w realizację przedsięwzięć w 2018 r. na terenie sołectwa Bulowice.

Następnie głos zabrał Krzysztof Fabija, członek Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zebranie udzieliło skwitowania działalności Sołtysa za 2018 r.

Podczas zebrania burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar zaprosił uczestników do zapoznania się z prezentacją multimedialną, w której przedstawił zadania zrealizowane w 2018 roku oraz przewidziane do realizacji w sołectwie w 2019 roku, a także odniósł się do realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

Po prezentacji nadszedł czas na wnioski mieszkańców:

 • przedstawianie podczas sprawozdawczych zebrań wiejskich z działalności sołtysa również sprawozdania z działalności rocznej organizacji działających na terenie sołectwa,
 • regulacja stanu prawnego drogi Jana Kantego i pozostałych dróg o nieuregulowanych stanach prawnych,
 • wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na ul. Różanej,
 • przekazywanie do sołectwa informacji na temat planowanych robót drogowych,
 • zwiększenie środków finansowych na remont dróg w sołectwie,
 • wykonanie remontu figurki przydrożnej przy ul. Bielskiej,
 • wyegzekwowanie od realizatora wykonania kanalizacji, tj. przywrócenie stanu pierwotnego (w tym ul. Dębina),
 • pielęgnacja drzew (dwóch lip) przy ul. Bielskiej,
 • remont ul. Łącznej,
 • doświetlenie (rozbudowa) ul. Witkowskiej,
 • przywrócenie funkcjonalności stawu przy ul. Dębina przed torami,
 • naprawa ul. Źródlanej.

W związku z tym, że na sali zebrało się wymagane quorum, zebranie było prawomocne.
Odsłony: 1839
Autor Publikacji: A.O. / fot. A.O., M.H., Data Publikacji: 2019-03-25 , Godzina Publikacji: 10:48

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...