Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie Wiejskie w Łękach - relacja

W niedzielę, 7 kwietnia, w siedzibie OSP Łęki odbyło się Zebranie Wiejskie. Licznie przybyłych mieszkańców oraz gości powitał sołtys Andrzej Drabek.

Na prowadzącego zebranie powołano Ewę Płonkę. Protokolantem została Kinga Ficek, w Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Grzegorz Mądro, Agata Baścik Majda, Krystian Bienia.

Jako pierwszy głos zabrał sołtys Łęk, który przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r., obejmujące informacje o odbytych spotkaniach, na których poruszano bieżące sprawy sołectwa, zrealizowanych zadaniach i rozdysponowaniu środków własnych na: sfinansowanie opału dla OSP Łęki – 2,5 tys. zł., organizację wraz z KGW Łęki i ZSP w Łękach Dnia Seniora – 900 zł., modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 300 mb. oraz remont dróg gminnych z nawierzchnią tłuczniową wykorzystując wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Zainstalowane zostało lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Świerkowej dla poprawy bezpieczeństwa w związku z natężeniem ruchu na drogach sołectwa, spowodowanym remontem DW 948, oraz dodatkowo oznakowane przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Jak podkreślił sołtys, na bieżąco czyszczone jest koryto potoku Młynówka – w ub. roku wyczyszczony został odcinek od Państwa Haczek do Państwa Jankowskich, następnie odcinek od Św. Floriana do mostku na ul. Zaolszynie – odmulanie wraz z wycinką zbędnych krzewów w obrębie koryta. W sprawozdaniu była także informacja o organizacji gminnych dożynek. Sołtys Andrzej Drabek podziękował wszystkim, którzy bezinteresownie i z pełnym zaangażowaniem przyczynili się do przygotowania uroczystości.

Przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Mieszkańcy udzielili skwitowania działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r.

W związku z kończąca się kadencją delegatów do spółki wodnej w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych konieczne było wybranie trzech osób reprezentujących interesy mieszkańców wsi na kolejne 5 lat. Mieszkańcy poparli kandydatury dotychczas pełniących tę funkcję: Edwarda Drabka, Magdaleny Żmudki i Krzysztofa Kałużnego.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przedstawił prezentację multimedialną, podczas której omówił i podsumował zadania zrealizowane w sołectwie Łęki w 2018 r. oraz przewidziane do realizacji w roku 2019. Odniósł się także do realizacji wniosków z poprzednich zebrań i przedstawił plany na rok 2019 (szczegóły znajdują się w galerii poniżej). Przypomniał też wymogi związane z uchwałą antysmogową i zaprezentował realizowane przez Gminę Kęty projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na proekologiczne (szczegóły znajdują się w galerii poniżej).

W dyskusji mieszkańców poruszono m.in. sprawę przejazdu przez mostki samochodów o wysokim tonażu, jak również oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej.

Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała nast. wnioski mieszkańców:

- zamontowanie progów zwalniających na ul. Sportowej
- oświetlenie chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Akacjowej wzdłuż ul. Piastowskiej
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Świerkowej do ul. Sportowej
- zagospodarowanie terenu gminnego na parking przy szkole podstawowej
- usunięcie napisu na skrzynce telefonicznej przy ul. Dębowej i Piastowskiej
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej przy ul. Dębowej lub Parkowej
- modernizacja ul. Kasztanowej
- udrożnienie mostku koło Państwa Figura
- montaż progu zwalniającego na ul. Akacjowej

W zebraniu uczestniczyli: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele KGW w Łękach i licznie przybyli mieszkańcy. Do dyspozycji mieszkańców byli przez cały czas trwania zebrania przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Odsłony: 1313
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-04-08 , Godzina Publikacji: 14:50

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Listopad, 2019
  P W Ś C P S N
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty