Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach - relacja

9 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Kętach odbyło się zebranie mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto. Zebranie miało charakter wyborczy, niestety, z uwagi na fakt, że do ważności głosowań w trakcie zebrania niezbędny jest udział co najmniej 100 mieszkańców dzielnicy uprawnionych do głosowania (w zebraniu, zgodnie z listą obecności, uczestniczyło 95 osób) wybory do Zarządu Dzielnicy oraz Komisji Rewizyjnej nie odbyły się.

Jak wyjaśnił burmistrz Gminy Kęty, do trzech miesięcy zwołane będzie kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach.

Zebranie otworzył Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Kleczar, który powitał przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości. Wybrano przewodniczącego zebrania – został nim Andrzej Krzysztofik. Rolę protokolantki przyjęła Agnieszka Ponikwia.

Maria Koperska - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu zawierające funkcjonowanie i cele Zarządu, sprawy poruszane na zebraniach Zarządu i działania na rzecz mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Flisek odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach za rok 2018, obejmujące informacje o liczbie posiedzeń Zarządu, uchwał i wniosków oraz rozdysponowaniu środków finansowych Dzielnicy na: 430 zł. – zakup nagród w konkursie „Na najpiękniejszy ogródek przyklatkowy”, 2 tys. zł. - zakup nagród na loterię podczas pikniku organizowanego przez Radę Rodziców SP nr 2 w Kętach, 2 tys. zł. – zakup wózka nawadniającego wraz z akcesoriami dla TS Hejnał Kęty, 1, 400 zł. - zakup domków zimowych dla wolnożyjących kotów, 2 tys. zł. - zakup sadzonek drzew i krzewów dla upamiętnienia 100-lecia niepodległości Polski, 1 tys. zł. - zakup zabawek, gier i art. papierniczych do paczek dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich z okazji imprezy mikołajkowej, 1 tys. zł. - zakup ozdób choinkowych na teren Dzielnicy Nowe Miasto.

W trakcie dyskusji poruszone zostały sprawy ważne dla mieszkańców, m.in. dotyczące długu Gminy Kęty po I kwartale 2019 r, spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek Gminy Kęty, wpływów z podatków od osób fizycznych i prawnych do budżetu Gminy Kęty, kwoty wydatków na pracowników UG w Kętach, dotacji dla Powiatu Oświęcim, pozimowego oczyszczania ulic, pozimowej naprawy nawierzchni dróg, kosztów, jakie ponosi gmina na naprawę uszkodzonego mienia w parku miejskim, regulacji stosunków własnościowych budynków, mienia gminnego, przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych, pokrycia kosztów oświaty przez subwencje oświatową, przebudowy dróg dla poprawy uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym, przyłączenia się gminy do programu Mieszkanie +, problemu dyżurów nocnych w aptekach, pozyskania środków na remont lokalnych dróg, przebudowy wjazdów na chodniki dla osób niepełnosprawnych, stanu niszczejącego budynku za gminną przychodnia, działania gminy w sprawie ograniczania smogu, niszczejących budynków mieszkalnych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, montażu małej bramki od strony osiedla na terenach rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego oraz zabezpieczenia kortów i stanu alejek na cmentarzu komunalnym w Kętach.

Padły także propozycje zmiany statutu Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach w zakresie quorum.

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach:

- doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto,
- doświetlenie terenu przy SP nr 2,
- przebudowa nawierzchni ul. 3 maja na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ronda przy os. Wyszyńskiego
- poprawa oznakowania wysepek na DW 948
- postawienie zakazu zatrzymywania się pomiędzy nowobudowanymi blokami przy ul. 3 Maja a obwodnicą,
- wycięcie wierzby rosnącej pomiędzy os. Wyszyńskiego a małym rondem,
- wycięcie czterech topoli i nowe nasadzenia w ich miejsce pomiędzy blokiem 1 a ul. Żwirki i Wigury na os. 700-lecia,
- rozwiązanie problemu braku widoczności rowerzystów jadących ścieżką rowerową na ul. Fabrycznej od ronda do ul. Jana Kantego – łuk zabezpieczony ekranami, wyjazd z hurtowni rybnej i wypożyczalni przyczep – wniosek o zlikwidowanie ekranów, postawienie lustra lub zrobienie wyjazdu na ul. Św. Jana Kantego,
- przycięcie modrzewi wzdłuż drogi na os. Nad Sołą za blokiem 11.

W zebraniu Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach uczestniczyli: przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Maria Koperska, burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, II zastępca burmistrza Gminy Kęty Marcin Śliwa, skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek, sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek, radni Rady Miejskiej w Kętach na czele z przewodniczącym Markiem Nyczem, radni powiatowi, dyrektorzy gminnych spółek, przedstawiciele policji oraz straży miejskiej.

Odsłony: 1865
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-04-10 , Godzina Publikacji: 14:20

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Listopad, 2019
  P W Ś C P S N
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty