Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Zebranie mieszkańców dzielnicy Kęty Stare Miasto

Zebranie mieszkańców dzielnicy Kęty Stare Miasto

 O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY KĘTY
z w o ł u j e
na dzień 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Kętach
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY KĘTY STARE MIASTO DLA WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 


Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy w 2016 r. i udzielenie skwitowania.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Wybory przewodniczącego zarządu:

1) uchwała w sprawie regulaminu wyborów przewodniczącego zarządu,

2) zgłaszanie kandydatów,

3) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4) głosowanie tajne,

5) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Wybory członków zarządu dzielnicy i komisji rewizyjnej:

1) uchwała w sprawie regulaminu wyborów członków zarządu dzielnicy,

2) uchwała w sprawie regulaminu wyborów komisji rewizyjnej,

3) zgłaszanie kandydatów,

4) przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5) głosowania tajne,

6) ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7) ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór.

9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków zebrania.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

12. Zakończenie zebrania.

 

                                                                                                            Burmistrz Gminy Kęty

                                                                                                                                                                   

                                                                                                         dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

 

Kęty, dnia 9 marca 2017r.

Odsłony: 2162
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-03-09 , Godzina Publikacji: 15:08

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty