Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zebranie wiejskie w Nowej Wsi

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa 

Sołtys Dorota Kusak

zwołuje

na dzień 3 września (wtorek) 2019r. o godz. 18.00 w Dworku w Nowej Wsi

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2020.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  7. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 50 osób, zebranie odbędzie się w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 18.30.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 25 osób. 

Nowa Wieś, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Sołtys Dorota KusakOdsłony: 1565
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-08-21 , Godzina Publikacji: 12:01

Kęty w obiektywie...