Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Złóż deklarację i skorzystaj z dofinansowania do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii!

Wczoraj (17 października) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach odbyło się spotkanie informacyjne dla właścicieli budynków mieszkalnych chcących skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji OZE wytwarzających energię elektryczną lub cieplną. W spotkaniu, którego tematem było omówienie zasad i warunków pozyskania za pośrednictwem Gminy Kęty dofinansowania ze środków zewnętrznych, wzięło udział ponad 100 zainteresowanych osób.

Wsparcie finansowe na poziomie 60% kosztów kwalifikowanych możliwe będzie do uzyskania na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania  zachęcamy do złożenia deklaracji udziału w projekcie w Urzędzie Gminy Kęty w terminie od 18 października  do 3 listopada 2017 r. W przypadku współwłasności wymagane jest dołączenie zgody wszystkich współwłaścicieli.

Zebrane deklaracje posłużą gminie do przygotowania wniosku aplikacyjnego na potrzeby konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania  przez gminę w ramach ogłoszonego konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest w kwietniu 2018 roku.

Druk deklaracji oraz oświadczenia do pobrania w załącznikach poniżej.

Odsłony: 1890
Autor Publikacji: Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Kęty, Data Publikacji: 2017-10-18 , Godzina Publikacji: 14:15

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Pliki do pobrania:

Oświadczenie współwłaściciela.pdf (Rozmiar: 0.19 MB)
Deklaracja.pdf (Rozmiar: 0.39 MB)

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty