Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zmodernizowany magistrat urzędem na miarę XXI wieku!

12 grudnia 2017 r. w obecności kierownictwa Urzędu Gminy Kęty, urzędników, wykonawcy, projektantów i przedstawicieli nadzoru inwestorskiego dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty”.

Wykonanie prac powierzono firmie Kaja Żywiec Sp. z o.o. z Żywca. Koszt całego zadania wyniósł 3.030.742,34 zł brutto.

W okresie od czerwca do listopada przeprowadzono szereg prac. Najważniejsze z nich dotyczyły: wymiany poszycia dachowego, ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienia elewacji z rekonstrukcją i konserwacją detali sztukatorskich, wymiany sieci centralnego ogrzewania wraz z kompleksowym wykonaniem kotłowni, przebudowy sieci przeciwpożarowej, wykonania instalacji wentylacji, wymiany oświetlenia na energooszczędne źródła światła w technologii LED oraz przeprowadzenia prac wykończeniowych w biurach i pozostałych pomieszczeniach.

Zadanie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Odsłony: 1135
Autor Publikacji: Ach / fot. B.K.-S. , Data Publikacji: 2017-12-14 , Godzina Publikacji: 08:00

Kęty w obiektywie...