Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

formularze podatkowe - do pobrania

ROK OBOWIĄZYWANIA: 2016

PODSTAWA  PRAWNA

Formularze dla osób fizycznych:

Formularze dla osób prawnych:

Formularze podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) i Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)


 ARCHIWUM


ROK OBOWIĄZYWANIA: 2013, 2014 i 2015

PODSTAWA  PRAWNA

Formularze dla osób fizycznych:

Formularze dla osób prawnych:

Formularze podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LATACH: 2012–2009Odsłony: 6402
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...