Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

formularze podatkowe - do pobrania

ROK OBOWIĄZYWANIA: OD 1 LIPCA 2019

Od 1 lipca 2019 r. wzory formularzy dla podatków lokalnych dla wszystkich podatników zostały określone na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r poz. 1104),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 poz.1105),
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 poz.1126).


Formularze dla osób fizycznych:

Formularze dla osób prawnych:

Od 01.01.2019 r. zmieniła się deklaracja od środków transportowych DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1/A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) i Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)


 ARCHIWUM


ROK OBOWIĄZYWANIA: OD 2016 DO 30 CZERWCA 2019

PODSTAWA  PRAWNA

Formularze dla osób fizycznych:

Formularze dla osób prawnych:

Formularze podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).


ROK OBOWIĄZYWANIA: 2013, 2014 i 2015

PODSTAWA  PRAWNA

Formularze dla osób fizycznych:

Formularze dla osób prawnych:

Formularze podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LATACH: 2012–2009Odsłony: 8576
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...