Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Data publikacji: 
06-11-2013 08:02

31 października w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym uzgadniany był opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty.

W skład Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wchodzą: mgr inż. arch. Jacek Światak, mgr Jan Kohut i mgr inż. arch. Jerzy Grzymek.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył  projektant planu Pan Andrzej Zastawnik, II Z-ca Burmistrza – Krzysztof Olejak oraz  przedstawiciele  Urzędu Gminy Kęty:  Józef Dziedzic i Mieczysław Królicki (Wydział Gospodarki Nieruchomościami), Włodzimierz Bujarek (Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości), Rafał Zieliński (Wydział Infrastruktury Gminnej).

Po wydaniu opinii przez GKUA  projekt planu wysłany zostanie do uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii projekt planu wyłożony zostanie do publicznego wglądu celem zapoznania się z jego ustaleniami.

Autor: 
UG