Przedsiębiorstwo Komunalne Komax

Adres: 32-650 Kęty
ul. Mickiewicza 8,

tel: 33/845-27-70,
fax: 33/845-27-60,
strona internetowa: http://www.komax.pl
e-mail: komax@komax.pl