Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
 1. Aktualności
 2. Kronika policyjna
 3. Edukacja
 4. Kultura
 5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Prowadzenie zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w sołectwie Witkowice

Prowadzenie zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w sołectwie Witkowice

 

Burmistrz Gminy Kęty informuje o możliwości przedstawienia swojej kandydatury przez osoby chętne do podjęcia pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, polegającej na organizowaniu i prowadzeniu zajęć na Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach, na podstawie umowy zlecenie.

 

 

 

 

I ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW

Obowiązki związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć na świetlicy będą polegały w szczególności na:

 • stwarzaniu atmosfery rozwijającej prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;
 • zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;
 • rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;
 • tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci.

Świetlica czynna będzie do 16 godzin zegarowych tygodniowo. W trakcie roku szkolnego świetlica czynna będzie w godzinach popołudniowych, tak by zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.

W okresie świątecznym, podczas ferii zimowych i wakacji świetlica czynna będzie wg ustalonego harmonogramu na okres wolny od nauki szkolnej.

II NIEZBĘDNE WYMAGANIA

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w świetlicy w charakterze prowadzącego zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne lub ukończone kursy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

III WARUNKI PRACY I PŁACY

Usługa świadczona będzie w terminie od kwietnia do grudnia 2018 r.

Wynagrodzenie brutto: 13,70 zł/h

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15.30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

W skład dokumentów wchodzą:

 • list motywacyjny;
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

List motywacyjny zawierający klauzulę oświadczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych musi być własnoręcznie podpisany.

Dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Dokumenty, które wpłyną po dniu 21 marca 2018 r. po godz. 15.30 nie będą rozpatrywane.

V INFORMACJE DODATKOWE

Adres lokalu, w których siedzibę ma świetlica młodzieżowa:
Witkowice – budynek przedszkola przy ul. Dworskiej 46.

 

 


Odsłony: 1437
Autor Publikacji: Urząd Gminy Kęty / aSz, Data Publikacji: 2018-03-07 , Godzina Publikacji: 14:10

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Kwiecień, 2018
  P W Ś C P S N
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty