Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Przetargi i zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia
Tryb postępowania
Znalezionych wyników: 269
Nr.Nazwa ZamówieniaData zakończeniaUwagi
SP.271.17.2019.GMPoprawa warunków odwodnienia ul. Stefana Żeromskiego w Nowej Wsi - etap IIWygasło: 2019-04-25Szczegóły
IG.271.29.2019.MHUtrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2019 r.Wygasło: 2019-04-15Szczegóły
IG.271.29.2019.MNyPielęgnacja drzew na terenie rekreacyjnym w Kętach przy ul. SobieskiegoWygasło: 2019-04-11Szczegóły
SP.271.15.2019.GMZamówienie do 30 tys. euro Utrzymanie zieleni wycinka 13 szt. drzew i 4 m2 krzewów z terenów gminnychWygasło: 2019-04-04Szczegóły
SP.271.11.2019.RD Utrzymanie i eksploatacja RiPOK – kompostowni w KętachWygasło: 2019-03-22Szczegóły
SP.271.10.2019.RD Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy KętyWygasło: 2019-03-22Szczegóły
OS.271.26.2019.AFKompleksowe ubezpieczenie mienia gminnego oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy KętyWygasło: 2019-03-20Szczegóły
IG.271.14.2019.AM Przebudowa targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego w KętachWygasło: 2019-03-25Szczegóły
IG.271.12.2019.EBZmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcjiWygasło: 2019-04-03Szczegóły
IG.271.10.2019.MHPozimowe oczyszczanie ulic, ścieków przykrawężnikowych i wpustów ulicznych oraz mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie Gminy Kęty w 2019 r.Wygasło: 2019-03-12Szczegóły
IG.271.13.2019.BNRemonty cząstkowe i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Kęty oraz powiatowych w obrębie miasta Kęty w 2019 rokuWygasło: 2019-03-15Szczegóły
SP.271.7.2019.GMBieżące utrzymanie gminnych urządzeń odwadniających w 2019 rokuWygasło: 2019-03-11Szczegóły
IG.271.11.2019.BNZamówienie do 30 tys. euro Roboty awaryjne dotyczące napraw nawierzchni dróg, chodników oraz urządzeń i elementów pasa drogowego na terenie Gminy Kęty w 2019 rokuWygasło: 2019-02-20Szczegóły
SP.271.4.2019.KMZamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro Utrzymanie terenów zieleni urządzonejWygasło: 2019-02-15Szczegóły
IG.271.2.2019.AŻPielęgnacja zieleni przydrożnej i oczyszczenie skrajni drogowych z zakrzaczeń oraz usuwanie drzew i niebezpiecznie zwisających gałęzi w pasach drogowych na terenie gminy KętyWygasło: 2019-02-15Szczegóły
IG.271.6.2019.RZBudowa przepustu w ciągu ul. Leśnej w ŁękachWygasło: 2019-02-26Szczegóły
IG.271.5.2019.BNUtrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach administrowanych przez Gminę Kęty w 2019 rokuWygasło: 2019-02-07Szczegóły
ZK.271.1.2019.KKDoposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kęty w sprzęt do usuwania skutków katastrofWygasło: 2019-01-31Szczegóły
WR.271.4.2018.AOZamówienie do 30 tys. euro. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie KętyWygasło: 2018-12-28Szczegóły
WR.271.3.2018.AOZamowienie do 30 tys. euro: Wynajem sali szkoleniowej (komputerowej) na przeprowadzenie cyklu szkoleń – 22 szkolenia po 16 godzin w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kęty”Wygasło: 2018-12-21Szczegóły
WR.271.4.2018.PNMDostawa tablic w celu oznaczenia budynków i miejsc o znaczeniu historycznym, w ramach realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie pn Dziedzictwo historyczne Kęt i TurzovkiWygasło: 2018-12-13Szczegóły
WR.271.3.2018.PNMDostawa tablic ekspozycyjnych w ramach realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie pn Dziedzictwo historyczne Kęt i TurzovkiWygasło: 2018-12-13Szczegóły
WR.271.5.2018.PNMDostawa gablot ekspozycyjnych w ramach realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie pn Dziedzictwo historyczne Kęt i TurzovkiWygasło: 2018-12-13Szczegóły
IG.271.104.2018.MH „Oczyszczanie Gminy wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy ulicznych ze śmieci oraz utrzymaniem wiat i przystanków autobusowych w 2019 r.”Wygasło: 2018-12-12Szczegóły
WR.271.2.2018.AOPrzeprowadzenie cyklu szkoleń przez 2 instruktorów dla 264 osób na zadanie pn.: Wygasło: 2018-12-11Szczegóły
IG.271.106.2018.AŻZabudowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy KętyWygasło: 2018-12-06Szczegóły
IG.271.102.2018.AŻMontaż i demontaż elementów dekoracji świątecznej na terenie Gminy Kęty w sezonie 2018-2019Wygasło: 2018-11-14Szczegóły
SP.271.67.2018.KMZamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro Utrzymanie zieleni-wycinka i pielęgnacja drzewWygasło: 2018-10-25Szczegóły
SP.271.66.2018.RDOdbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kęty z zagospodarowaniem odpadów zmieszanych oraz niektórych frakcji odpadów selektywnie zbieranychWygasło: 2018-11-20Szczegóły
ZK.253.17.2018.KKUbezpieczenie pojazdów stanowiących własność Gminy Kęty lub będących w jej posiadaniu w tym także pojazdy znajdujące się w posiadaniu OSP Gminy Kęty, które Gmina ubezpiecza zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej – w okresie 2018/2019 Wygasło: 2018-10-22Szczegóły


Odsłony:
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

  • poniedziałek: 7:30 - 15:30
  • wtorek: 7:30 - 17:00
  • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty