Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki

Projekt „Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki” jest intensyfikacją współpracy społeczności lokalnej pogranicza polsko-słowackiego i dąży do likwidacji barier transgranicznych oraz do rozwoju współpracy partnerów nad zachowaniem i promocją dziedzictwa historycznego oraz kulturowego obszaru pogranicza.

Projekt zakłada:

  • współpracę pomiędzy instytucjami muzealnymi z Kęt i Turzovki (Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego oraz Muzeum im. Karola Točíka),
  • wzajemne poznanie historii, tradycji i kultury dwóch przygranicznych narodów oraz zniesienia barier w kontaktach społeczności (poprzez przybliżenie wzajemnych podobieństw, poznanie dziedzictwa kulturowego polsko-słowackich sąsiadów).

Do realizacji działań i celów przyczyniają się wydane materiały promocyjne (album, broszura, wirtualna trasa do zwiedzania) oraz inne działania, tj. konferencje, wystawy, warsztaty.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Ze względu na różnorodność przewidzianych działań, grupami docelowymi są m.in. mieszkańcy przygranicznych terenów, turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający region, podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy z sektora usług turystycznych a także osoby niezorientowane na turystykę, które skorzystają z oferty.

Dzięki uczestnictwie w imprezach towarzyszących projektowi oraz kampanii promocyjnej odbiorcy projektu poznają podobieństwa i różnice występujące w tradycjach, obrzędach, kuchni i kulturze obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

Projekt realizowany był w terminie od kwietnia 2018 do kwietnia 2019 r. 

Aktualności dotyczące projektu:
Odsłony: 6309
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...